วว. ปลื้มผลงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความดัน/คอเลสเตอรอลจากสารสกัดรำข้าว ได้รับรางวัลเหรียญทองจากเวทีประกวดสหรัฐฯ

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากผลงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความดันและคอเลสเตอรอลจากสารสกัดรำข้าว  ในงานแสดงนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ 2023 AII American DAVINCI Innovation and Invention Expo (DAVINCI 2023) จัดโดย มหาวิทยาลัยเซาท์เทมยูทาห์ (Southem Utah University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อเมริกัน (American Innovention and Invention Institute) และสมาคมพันธมิตรนวัตกรรมนานาชาติ (International Alliance of Innovention Associations)  ซึ่ง สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย ได้รับเชิญจาก International Alliance of Innovation and Invention Associations (IAIA) ในการเข้าร่วมงานดังกล่าวและได้คัดเลือกผลงานวิจัยของ วว. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและร่วมประกวดในเวทีด้วย

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว.  กล่าวว่า  ผลงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความดันและคอเลสเตอรอลจากสารสกัดรำข้าว วิจัยและพัฒนาโดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว. เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นการใช้สารสกัดจากรำข้าวมาใช้ประโยชน์ในการบำรุงสุขภาพ ป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือด จากภาวะความดันสูง และช่วยลดไขมันไม่ดีในเลือด ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงและถือเป็นนวัตกรรมใหม่ โดย วว. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ฯ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ให้แก่ บริษัทโอดี สไตล์ จำกัด  และบริษัทโฮปฟูล จำกัด นับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการนำรำข้าวไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจเสริมอาหารใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ซึ่งมีความหลากหลายและมีสรรพคุณไม่แพ้สารที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

“…ความสำเร็จของ วว. ในครั้งนี้ เป็นผลจากการดำเนินงานภายใต้นโยบายเศรษฐกิจ BCG  และการดำเนินงานแบบ Total Solutions เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม  SMEs และ Start-up ที่เป็นรูปธรรม โดย วว. พร้อมรับโจทย์ นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปแก้ไขปัญหา เพื่อความมั่นคงและเข้มแข็งของเศรษฐกิจประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป…” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

……………………………………………

📍นำเสนอข่าวโดย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️โทร. 0 2577 9360

📧E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506