วว. หารือ BBGI  สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ การบริการ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ดร.จิตรา  ชัยวิมล  รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  พร้อมด้วย ดร.โศรดา&nb…

อ่านต่อ วว. หารือ BBGI  สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ การบริการ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

วว. มุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมผลักดันการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ยั่งยืน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ The 8th STS forum ASEAN-Japan Workshop

ดร.ประทีป  วงศ์บัณฑิต  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  พร้อมด้วยผู้บริหารแ…

อ่านต่อ วว. มุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมผลักดันการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ยั่งยืน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ The 8th STS forum ASEAN-Japan Workshop

วว. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ 10

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่…

อ่านต่อ วว. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ 10

วว./สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ วทน. ด้านเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าพืชผลเกษตรสู่เชิงพาณิชย์

ดร.โศรดา วัลภา รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และนายพลกฤต กฤชไมตรี  ผู้อำน…

อ่านต่อ วว./สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ วทน. ด้านเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าพืชผลเกษตรสู่เชิงพาณิชย์

วว. จับมือคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วย วทน.

ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  ดร.อนุร…

อ่านต่อ วว. จับมือคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วย วทน.

วว. ต้อนรับคณะผู้นำด้าน ESG ในโอกาสเยี่ยมชม “ตาลเดี่ยวโมเดล”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ดร.เรวดี อนุวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญวิจัย กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะทีมงา…

อ่านต่อ วว. ต้อนรับคณะผู้นำด้าน ESG ในโอกาสเยี่ยมชม “ตาลเดี่ยวโมเดล”

สถานีวิจัยลำตะคอง วว./คูโบต้าอีสานจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ

ว่าที่ร้อยเอก ณัฐพงศ์ ทองดี ปลัดอาวุโสอำเภอปากช่อง เป็นประธานในพิธีเปิด“งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ” ซึ่ง กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ…

อ่านต่อ สถานีวิจัยลำตะคอง วว./คูโบต้าอีสานจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ

วว. ถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาพรรณไม้พืชถิ่น “กระเจียว” สู่การผลิตเชิงพาณิชย์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) จัดอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ใ…

อ่านต่อ วว. ถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาพรรณไม้พืชถิ่น “กระเจียว” สู่การผลิตเชิงพาณิชย์

วว. หารือสภาหอการค้าไทยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม/วิจัย ชูโครงสร้างพื้นฐาน วทน. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาระบบการส่งเสริมธุ…

อ่านต่อ วว. หารือสภาหอการค้าไทยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม/วิจัย ชูโครงสร้างพื้นฐาน วทน. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

วว. ร่วมงานแถลงข่าว IGNITE  THAILAND :  เตรียมทัพกำลังคน สร้างอุตสาหกรรมอนาคต

นายอนุทิน  ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แสดงวิสัยทัศน์ “การพัฒนากำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต”  เนื่องในการแถลงข่าว IGNITE THAILAND : เตรียมทัพกำลังคน ส…

อ่านต่อ วว. ร่วมงานแถลงข่าว IGNITE  THAILAND :  เตรียมทัพกำลังคน สร้างอุตสาหกรรมอนาคต