วว. ปลื้มผลงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความดัน/คอเลสเตอรอลจากสารสกัดรำข้าว ได้รับรางวัลเหรียญทองจากเวทีประกวดสหรัฐฯ

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากผลงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความดันและคอเลสเตอรอล…

อ่านต่อ วว. ปลื้มผลงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความดัน/คอเลสเตอรอลจากสารสกัดรำข้าว ได้รับรางวัลเหรียญทองจากเวทีประกวดสหรัฐฯ

วว. ได้รับรางวัลเชิงธุรกิจและเชิงสังคม ประจำปี 2566 ร่วมขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นหน่วยงานวิจัยของประเทศและเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (อว.)  ดำเนินงานนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกร…

อ่านต่อ วว. ได้รับรางวัลเชิงธุรกิจและเชิงสังคม ประจำปี 2566 ร่วมขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วว. รับรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 2566

พันตำรวจเอกทวี  สอดส่อง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  มอบรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566  (Human Rights  Awards  2023)  ประเภทองค์กรรัฐวิสาหกิจ  ให้แก่  ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต …

อ่านต่อ วว. รับรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 2566

วว. รับรางวัล “คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ดีเด่น” ประจำปี 2566

นายบุญชอบ   สุทธมนัสวงษ์  ปลัดกระทรวงแรงงาน  มอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2566  (Thailand  Labour  Management  &nbs…

อ่านต่อ วว. รับรางวัล “คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ดีเด่น” ประจำปี 2566

วว.รับรางวัล ผู้ให้บริการทางธุรกิจดีเด่น ด้านการสร้างเครือข่าย (Best Practice of Networking)

ดร.โศรดา วัลภา รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นผู้แทน วว. เข้ารับรางวัล ผู้ให้บริการทางธุรกิจดีเด่น ด้านการสร้างเครือข่าย (Best …

อ่านต่อ วว.รับรางวัล ผู้ให้บริการทางธุรกิจดีเด่น ด้านการสร้างเครือข่าย (Best Practice of Networking)

วว. รับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 จากหอการค้าไทย/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

วันนี้ (13 ก.ย. 2566 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 โอกาสนี้ ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริ…

อ่านต่อ วว. รับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 จากหอการค้าไทย/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

วว. คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 บริการภาครัฐระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จาก ก.พ.ร.

นายวิษณุ  เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ  ประจำปี 2566   จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ  (ก.พ.ร.)  ในการนี้  นายไมตรี&nbs…

อ่านต่อ วว. คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 บริการภาครัฐระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จาก ก.พ.ร.

วว. บริการ SMEs ครบวงจร พัฒนาเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม

“สร้างความเข้มแข็งให้ SMEs และชุมชนผ่านระบบนิเวศนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน” คือ วิสัยทัศน์ ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังก…

อ่านต่อ วว. บริการ SMEs ครบวงจร พัฒนาเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม

วว. คว้ารางวัล Bronze  Award  @ มหกรรมงานวิจัย 2566 จากการนำเสนอผลงาน “สะแกราชโมเดล” ต้นแบบการเรียนรู้  ฟื้นฟูป่า  สู่ธนาคารธรรมชาติ 

ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง   ผู้อำนวยการ  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบรางวัล  Bronze Award  จากการพิจารณาคัดเ…

อ่านต่อ วว. คว้ารางวัล Bronze  Award  @ มหกรรมงานวิจัย 2566 จากการนำเสนอผลงาน “สะแกราชโมเดล” ต้นแบบการเรียนรู้  ฟื้นฟูป่า  สู่ธนาคารธรรมชาติ 

วว./ผู้ประกอบการ คว้ารางวัลผลงานการประดิษฐ์ การวิจัยและนวัตกรรม ในงาน KIWIE 2023 @ เกาหลีใต้

นางสาวอุบล ฤกษ์อ่ำ และดร.ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั…

อ่านต่อ วว./ผู้ประกอบการ คว้ารางวัลผลงานการประดิษฐ์ การวิจัยและนวัตกรรม ในงาน KIWIE 2023 @ เกาหลีใต้