วว. ร่วมขับเคลื่อนสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ โชว์ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีจัดการขยะชุมชนตาลเดี่ยว

ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  มอบหมายให้  ดร.ประทีป  วงศ์บัณฑิต  รองผู้ว่าการว…

อ่านต่อ วว. ร่วมขับเคลื่อนสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ โชว์ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีจัดการขยะชุมชนตาลเดี่ยว

วว. ต้อนรับ ธ.ก.ส. / SME เกษตรหัวขบวน ในโอกาสฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรรายย่อย

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็นประธานต้อนรับ นายเกียรติศักดิ์  พระวร  ผู้ช่วยผู…

อ่านต่อ วว. ต้อนรับ ธ.ก.ส. / SME เกษตรหัวขบวน ในโอกาสฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรรายย่อย

วว./พันธมิตร ชวนฟังการแสดงนวัตกรรมอาหาร @ Food Inno Show 2024 ชิงทุนต่อยอดเชิงพาณิชย์ วงเงิน 1 ล้านบาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจผลงานวิจัยทางด้านอาหาร เข้าร่วมฟังกา…

อ่านต่อ วว./พันธมิตร ชวนฟังการแสดงนวัตกรรมอาหาร @ Food Inno Show 2024 ชิงทุนต่อยอดเชิงพาณิชย์ วงเงิน 1 ล้านบาท

วว. / กฟผ. เชิญร่วมกิจกรรม “รักโลก รักษ์พลังงาน”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จัดกิจกรรม…

อ่านต่อ วว. / กฟผ. เชิญร่วมกิจกรรม “รักโลก รักษ์พลังงาน”

วว. ต้อนรับ สถาบันเค อะโกร – อินโนเวท ในโอกาสเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   ดร.กมล  ไชยสิทธิ์  กรรมการ กวท.  เป็นประธานต้อนรับ …

อ่านต่อ วว. ต้อนรับ สถาบันเค อะโกร – อินโนเวท ในโอกาสเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

วว. ขับเคลื่อนโครงการ Quick  win อว. สำเร็จ  สามารถเพิ่มพูนทักษะ ความรู้  ด้าน ISO ให้ผู้ประกอบการ  800  คน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประสบผลสำเร็จจัดโครงการฝึกอบรม Quick win อว. จำนวน  4  หลักสูตร สามารถเพิ่มพูนทักษะ คว…

อ่านต่อ วว. ขับเคลื่อนโครงการ Quick  win อว. สำเร็จ  สามารถเพิ่มพูนทักษะ ความรู้  ด้าน ISO ให้ผู้ประกอบการ  800  คน

วว. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์ 2567

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเปิดงานวันนักประดิษฐ์ 2567  “Thailand Inventors’ Day 2024”  ซึ่ง สำนักงานการวิจัยแห่ง…

อ่านต่อ วว. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์ 2567

วว. ต้อนรับเดือนแห่งความรัก พรีออเดอร์ “กุหลาบวาเลนไทน์” ส่งตรงจากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเลย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ และศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย   ภายใต้การดำเนินโครง…

อ่านต่อ วว. ต้อนรับเดือนแห่งความรัก พรีออเดอร์ “กุหลาบวาเลนไทน์” ส่งตรงจากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเลย

วว. แนะผลิตฟางปรุงแต่งทดแทนหญ้า

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์  ประสบผลสำเร็จวิจัยและพัฒน…

อ่านต่อ วว. แนะผลิตฟางปรุงแต่งทดแทนหญ้า

วว. ต้อนรับคณะกรรมการ กวท. ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภารกิจ วทน.

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็นประธานต้อนรับ ดร.กมล  ไชยสิทธิ์  กรรมการ กวท. พร…

อ่านต่อ วว. ต้อนรับคณะกรรมการ กวท. ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภารกิจ วทน.