วว.จัดสัมมนานานาชาติด้านพลังงานทดแทน

วว.จัดสัมมนานานาชาติด้านพลังงานทดแทน

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง “Regional Workshop on Overcoming Critical Bottlenacks to Accelerate Renewable Energy Deployment in ASEAN+6 Countries” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพ

วว.ร่วมจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (Show case) ในงานสัมมนา “ท้องถิ่นก้าวไกล เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า”

571

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (Show case) ในงานสัมมนา “ท้องถิ่นก้าวไกล เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า” ซึ่งจัดโดยสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โอกาสนี้ พลโทถเกิงกานต์ ศรีอำไพ ประธานคณะกรรมการบริหาร วว. และ ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. ร่วมเป็นเกียรติในงาน

สำหรับการจัด Showcase ดังกล่าว วว. ได้นำผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นใน 5 ภูมิภาคที่ได้นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนามาตรฐาน พัฒนาและออกแบบเครื่องจัก พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ร่วมจัดแสดง ซึ่งได้รับความสนใจจากแขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมงานอย่างคับคั่ง

 

วว.ร่วมแสดงความยินดี บ.รักษ์บ้านเรา ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก วว.ได้รับคัดเลือกไปดูงานเศรษฐกิจสีเขียวในต่างประเทศ

570

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัทรักษ์บ้านเรา ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก วว. ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบการ STARTUP ที่ได้ไปดูงานด้านเศรษฐกิจสีเขียวในต่างประเทศ ทั้งนี้ นายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงต่างประเทศ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการ STARTUP ที่ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว จำนวน 7 ราย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ กระทรวงการต่างประเทศ

สำหรับ บริษัทรักษ์บ้านเรา นั้นเป็นผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์กับ วว. ตั้งแต่ปี 2558 โดยเป็นผู้ประกอบการจัดการของเสียของเทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี โดยมีการคัดแยกขยะ แล้วนำขยะอินทรีย์ไปหมักในบ่อแก๊สชีวภาพ แล้วนำแก๊สเข้าผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 1เมกะวัตต์ เพื่อจำหน่ายแก่การไฟฟ้า โดยกากที่เหลือจากการหมักมาตากแห้ง แล้วนำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมี ทั้งนี้วว.ได้เข้าไปช่วยดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้น โดยคิดส่วนผสมกับกากอินทรีย์จากไบโอแก๊สเพื่อให้สามารถปั้นเม็ดได้ แล้วนำมาคลุกเคล้ากับปุ๋ยเคมีเป็นสูตรปุ๋ยที่เหมาะสำหรับการปลูกข้าว พร้อมกันนี้ วว.ได้ออกแบบเครื่องหมายการค้า ให้คำแนะนำการขอเครื่องหมายการค้า แนะนำการขอ รง.4 รวมถึงช่วยยื่นขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยต่อกรมวิชาการเกษตร ปัจจุบันกำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการขอเลขทะเบียนปุ๋ย

อนึ่ง ผู้ประกอบการกิจการ STARTUP ที่ผ่านการคัดเลือกภายใต้โครงการคัดเลือกผู้ประกอบการไปศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจสีเขียวในต่างประเทศ มี 7 กิจการ ดังนี้
สาขาพลังงาน จำนวน 4 กิจการ
1) บริษัท กรีนคอร์ปอินเตอร์ จำกัด
2) บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3) บริษัท โซล่าเซลล์และพลังงานทดแทน (ประเทศไทย) จำกัด
4) บริษัท เอฟที เอนเนอร์จี จำกัด

สาขาบริหารจัดการของเสีย จำนวน 3 กิจการ
1) บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จำกัด
2) บริษัท รักษ์บ้านเรา จำกัด
3) บริษัท ไซเอนติฟิค อาร์ติส จำกัด

วว.ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการกิจการ STARTUP ที่ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้