หน้าหลัก || ลงทะเบียน || ลืมรหัสผ่าน || ติดต่อเรา
Administraor Only
Username ::
Password ::
คู่มือการใช้งาน
ปฏิทินฝึกอบรม
<<
เดือน กรกฎาคม ปี 2562
>>
อา พฤ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
บรรยากาศการอบรม
ติดต่อเรา
ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานและEmail
อรุณีชัยสวัสดิ์
หน่วยบริการฝึกอบรม-
ณัฐจุฑานาคทิพวรรณฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ (ฝนว.)nutjuta@tistr.or.th
ธนภรณ์ จิตเพชรสกุลฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ (ฝนว.)tanaporn@tistr.or.th
นภัสวรรณอุทัยธีรนันท์ฝ่ายวิศวกรรมnisara@tistr.or.th
มนตรีแก้วดวงฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร (ฝทก.)montree_k@tistr.or.th
วิศรุตสุขะเกตุฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร (ฝทก.)wissarut@tistr.or.th
พนิดาเทพขุนฝ่ายเทคโนโลยีพลังงาน (ฝทพ.)panida_s@tistr.or.th
จีระวรรณสุทธิลักษณ์ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.)jeerawan@tistr.or.th
บุญเรือนขาวนวลศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.)boonruen@tistr.or.th
ปริญญาขำสาธรศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.)parinya_k@tistr.or.th
อรชรีปรีชาชาญศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.)oncharee@tistr.or.th
นพวรรณหาแก้วศูนย์ความรู้noppawan@tistr.or.th
วัชรีวรรณทรัพย์รุ่งเรืองศูนย์ความรู้wadsharewon@tistr.or.th
วรรณวิภากาญจนไวกูณฐ์ศูนย์ความรู้vanvipa@tistr.or.th
กิตติบรรจงกิตชัยศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)kitti_b@tistr.or.th
ณิชกุลคำมูลนาศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)nitchakul@tistr.or.th
สุมาลีแสนพลเมืองศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)sumalee@tistr.or.th
นารถพลบัวอำไพศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.)natapol_b@tistr.or.th
รัชนีเพ็ญเพ็ญสิทธิ์ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.)rachaneepen@tistr.or.th
มนัสนันท์ไทยกมลสำนักจัดการเทคโนโลยีและนัวตกรรม (สจท.)manasnanta@tistr.or.th
จักราวุธคลังมีสำนักจัดการเทคโนโลยีและนัวตกรรม (สจท.)
ธนัชชาโปร่งสละสำนักรับรองคุณภาพ (สรร.)thanatcha@tistr.or.th
นงนภัสวายุภาพสำนักรับรองคุณภาพ (สรร.)nongnapas@tistr.or.th