1.บริการทดสอบบรรจุภัณฑ์
♦ ค่าบริการและรายการบริการทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์ (Packaging Testing Service List)  ***CLICK TO DOWNLOAD***
♦ ค่าบริการและรายการบริการทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์ฉบับใหม่!!! New!!! Packaging Testing Service List: ***CLICK TO DOWNLOAD*** (มีผลประกาศใช้ 1 พ.ย. 2562 This will be effective from the 1st November 2019 onwards.)

♦ แบบฟอร์มคำขอบริการได้ที่ (SERVICE REQUEST FORM) 

  ◊ ภาษาไทย: ***CLICK TO DOWNLOAD***

   English: ***CLICK TO DOWNLOAD***

♦ ตัวอย่างการกรอกคำขอบริการ (EX. SERVICE REQUEST FORM)

ภาษาไทย: ***CLICK TO DOWNLOAD*** 

**รบกวนกรอกเบอร์ติดต่อ และ อีเมล์ที่สามารถติดต่อลูกค้าได้โดยตรงด้วยค่ะ**


2.การจัดสัมมนาและฝึกอบรมด้านการบรรจุภัณฑ์
– หลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนา  ประจำปีงบประมาณ 2561
  ***CLICK TO DOWNLOAD***


– สนใจฝึกอบรม สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
http://www.tistr.or.th/knowledge/public.php

– ตัวอย่างภาพกิจกรรม หลักสูตรการทดสอบบรรจุภัณฑ์กระดาษ

– ตัวอย่างกิจกรรม  โครงการศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ SMEs***CLICK TO DOWNLOAD***

3.บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์


– ใบรับบริการออกแบบ ***CLICK TO DOWNLOAD***
– ตัวอย่างผลงานการออกแบบ

4.บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านการบรรจุภัณฑ์

4.1 ฐานข้อมูลผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
4.2 ให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และมาตรฐานการทดสอบ

5.จัดทำเอกสารวิชาการด้านบรรจุภัณฑ์

 

5.1   คู่มือการใช้บรรจุภัณฑ์

5.2  วารสารการบรรจุภัณฑ์

— ใบสมัครสมาชิก —  ***CLICK TO DOWNLOAD***
— ใบจองโฆษณา —    ***CLICK TO DOWNLOAD***

****ตัวอย่างวารสารการบรรจุภัณฑ์****
1. วารสารการบรรจุภัณฑ์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2560
2. วารสารการบรรจุภัณฑ์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2561


ช่องทาง
การติดต่อ 

งานบริการข้อมูลด้านการบรรจุภัณฑ์
โทรศัพท์  : +66 2579 1121 ต่อ 3208/ 3209  (คุณจีระวรรณ)
มือถือ      : +66 86546 6114