1.บริการทดสอบบรรจุภัณฑ์
รายการบริการทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์
Packaging Testing Service List

รายการบริการทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์พร้อมค่าบริการ  ***CLICK TO DOWNLOAD***

ขั้นตอนการส่งตัวอย่างทดสอบ


1.1 ส่งตัวอย่างและ ลงทะเบียน หากส่งสินค้ามาทางผู้ให้บริการขนส่ง หรือทางไปรษณีย์ ให้กรอกใบคำขอบริการ แนบมากับตัวอย่าง โดยดาว์นโหลดเอกสาร ได้ดังนี้

แบบฟอร์มคำขอบริการได้ที่  ***CLICK TO DOWNLOAD***
ตัวอย่างการกรอกคำขอบริการ ***CLICK TO DOWNLOAD*** 

**รบกวนกรอกเบอร์ติดต่อ และ อีเมล์ที่สามารถติดต่อลูกค้าได้โดยตรงด้วยค่ะ**

 

 

1.2  ส่งตัวอย่างและใบคำขอบริการมายัง คุณณภัทรชาดา
โทร 02-579-1121 ต่อ 3101-3102 หรือ  081-702-8377
(ในวันและเวลาราชการ)

 

 

1.3 รอรับเอกสารลงทะเบียนตอบกลับไปยังอีเมล์ของลูกค้าที่แจ้งไว้ในข้อ 1.1 

 

 

1.4  เมื่อได้รับใบคำขอบริการที่ลงทะเบียนแล้ว หากลูกค้าต้องการใบเสนอราคา (Quotation) หรือ ใบแจ้งหนี้ (Invoice) สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดที่ลงทะเบียน เพื่อขอรับเอกสารด้วยตนเอง
หรือหากไม่สะดวกมารับด้วยตนเอง
สามารถส่งคำขอทางอีเมล์ packtest@hotmail.com
และแจ้งเลขคำขอบริการ(มุมบนซ้ายของใบคำขอบริการ) มาด้วยค่ะ

 

 

1.5  เมื่อผลการทดสอบเสร็จ จะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งให้ลูกค้าชำระค่าบริการ 
การชำระค่าบริการ
ผู้ขอรับบริการสามารถชำระค่าบริการได้ 4 ช่องทาง ได้แก่

 

 

1.5.1 เงินสด
ณ ห้องรับบริการลงทะเบียน

 

 

1.5.2 เช็ค
ส่งเช็คตัวจริง (เท่านั้น***) ที่ห้องรับบริการลงทะเบียน         (ไม่เกิน 15.00 น.)    สั่งจ่ายในนาม “สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย” และขีดคร่อม A/C Payee Only
* รับเฉพาะเช็คที่สั่่งจ่ายจากธนาคารใน กทม. และปริมณฑล และดราฟท์เท่านั้น

1.5.3 โอนเงิน 
โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พหลโยธิน 39 ชื่อบัญชี  “สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย” หมายเลขบัญชี “039-1-07800-3”
** กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมล์ packtest@hotmail.com (ติดต่อ คุณณภัทรชาดา, ) **

1.5.4 บัตรเครดิต  
ณ ห้องรับบริการลงทะเบียน (ไม่เกิน 15.00 น.)

1.6  เมื่อการชำระเงินได้รับการยืนยัน ลูกค้าสามารถมารับผลการทดสอบได้ด้วยตนเอง หรือ ให้ส่งผลไปทางไปรษณีย์ได้ค่ะ

สถานที่ส่งตัวอย่าง

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
196  ถ.พหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทรศัพท์   : +66 2579 1121 – 30
มือถือ       : +668 1702 8377
โทรสาร     : +66 2579 7573

 

 

ช่องทางการติดต่อ 
งานบริการทดสอบบรรจุภัณฑ์
โทรศัพท์  : +66 2579 1121 ต่อ 3101/ 3102  (
คุณณภัทรชาดา)
มือถือ      : +668 1702 8377

 

 

 

 

2.การจัดสัมมนาและฝึกอบรมด้านการบรรจุภัณฑ์
– หลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนา  ประจำปีงบประมาณ 2561
  ***CLICK TO DOWNLOAD***


– สนใจฝึกอบรม สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
http://www.tistr.or.th/knowledge/public.php

– ตัวอย่างภาพกิจกรรม หลักสูตรการทดสอบบรรจุภัณฑ์กระดาษ

– ตัวอย่างกิจกรรม  โครงการศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ SMEs***CLICK TO DOWNLOAD***

3.บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์


– ใบรับบริการออกแบบ ***CLICK TO DOWNLOAD***
– ตัวอย่างผลงานการออกแบบ

4.บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านการบรรจุภัณฑ์

4.1 ฐานข้อมูลผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
4.2 ให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และมาตรฐานการทดสอบ

5.จัดทำเอกสารวิชาการด้านบรรจุภัณฑ์

 

5.1   คู่มือการใช้บรรจุภัณฑ์

5.2  วารสารการบรรจุภัณฑ์

— ใบสมัครสมาชิก —  ***CLICK TO DOWNLOAD***
— ใบจองโฆษณา —    ***CLICK TO DOWNLOAD***

****ตัวอย่างวารสารการบรรจุภัณฑ์****
1. วารสารการบรรจุภัณฑ์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2560
2. วารสารการบรรจุภัณฑ์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2561


ช่องทาง
การติดต่อ 

งานบริการข้อมูลด้านการบรรจุภัณฑ์
โทรศัพท์  : +66 2579 1121 ต่อ 3208/ 3209  (คุณจีระวรรณ)
มือถือ      : +66 86546 6114