บริการทดสอบบรรจุภัณฑ์

2 ช่องทางการส่งตัวอย่างวิเคราะห์/ทดสอบที่ “ห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์”

  1. ช่องทางเดิม: ติดต่อโดยตรง (walk-in) หรือ ส่งใบคำขอรับบริการพร้อมตัวอย่างผ่านทางผู้ให้บริการขนส่ง (ในวันและเวลาราชการ)
  2. ช่องทางใหม่: ส่งคำขอรับบริการผ่านเว็บไซด์ http://portal.tistr.or.th/tpc/ ได้ทุกวันตลอด 24 ชม.**

**หมายเหตุ:

– ช่องทางออนไลน์ให้บริการออนไลน์ 24 ชม. เฉพาะการส่งใบคำขอรับบริการ และ การดาวน์โหลดเอกสาร การให้บริการอื่น ๆ จะอยู่ในช่วงวันและเวลาราชการ

– ส่งตัวอย่างวิเคราะห์/ทดสอบด้วยตนเอง หรือ ส่งผ่านผู้ให้บริการขนส่งมายังอาคารศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (วว. บางเขน) เท่านั้น

แบบฟอร์มคำขอบริการได้ที่ (SERVICE REQUEST FORM) 

– ภาษาไทย: ***CLICK TO DOWNLOAD***

– English:       ***CLICK TO DOWNLOAD***

ตัวอย่างการกรอกคำขอบริการ (EX. SERVICE REQUEST FORM)

– ภาษาไทย: ***CLICK TO DOWNLOAD*** 

**รบกวนกรอกเบอร์ติดต่อ และ อีเมล์ที่สามารถติดต่อลูกค้าได้โดยตรงด้วยค่ะ**

รายการทดสอบ ราคา มาตรฐานที่ให้บริการ และ การเตรียมตัวอย่างสำหรับส่งทดสอบ

ช่องทางติดต่อห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์

โทร 02- 579-1121 ต่อ 3101 , 081- 702-8377 (รับงานบริการทดสอบ, คุณฝ้าย)

โทร 02- 579-1121 ต่อ 3102 (ห้องปฏิบัติการ)