1.การจัดสัมมนาและฝึกอบรมด้านการบรรจุภัณฑ์

 


– หลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนา  ประจำปีงบประมาณ 2563
  ***CLICK TO DOWNLOAD***

 


– สนใจฝึกอบรม สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

http://www.tistr.or.th/knowledge/public.php

 

– ตัวอย่างกิจกรรม  โครงการศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ SMEs

***CLICK TO DOWNLOAD***

 

 

2.บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์

– ใบรับบริการออกแบบ ***CLICK TO DOWNLOAD***

 

3.บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านการบรรจุภัณฑ์

 

3.1 ฐานข้อมูลผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
3.2 ให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และมาตรฐานการทดสอบ

 

4.จัดทำเอกสารวิชาการด้านบรรจุภัณฑ์

 

4.1   คู่มือการใช้บรรจุภัณฑ์

4.2  วารสารการบรรจุภัณฑ์

— ใบสมัครสมาชิก —  ***CLICK TO DOWNLOAD***
— ใบจองโฆษณา —   ***CLICK TO DOWNLOAD***

****ตัวอย่างวารสารการบรรจุภัณฑ์****
1. วารสารการบรรจุภัณฑ์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2560
2. วารสารการบรรจุภัณฑ์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2561


ช่องทางการติดต่อ 

งานบริการข้อมูลด้านการบรรจุภัณฑ์
โทรศัพท์  : +66 2579 1121 ต่อ 3208/ 3209  (คุณจีระวรรณ)
มือถือ      : +66 86546 6114