เรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าฝึกอบรม

การฝึกอบรม เรื่อง “การทดสอบบรรจุภัณฑ์กระดาษ”

15 – 16 พ.ค. 2562

ณ อาคารศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย

 

 

กำหนดการและใบสมัคร >>คลิกดาวน์โหลด<<

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สมัครเข้าร่วมสัมมนา

ติดต่อ คุณศิริสุข ศรีสุข หน่วยฝึกอบรม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

โทร. 02-577-9517
อีเมล sirisuk@tistr.or.th

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *