เรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าฝึกอบรม

ฟรี!!! สัมมนา เรื่อง “Future Food Industry: Challenged and Opportunities” 

13-14 มิถุนายน 2562

ห้องประชุม A ฮอลล์ 105

ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

 

 

รายละเอียดการฝึกอบรม และ ใบสมัคร >>คลิกดาวน์โหลด<<

*หมดเขตรับสมัครภายใน วันที่ 1 มิถุนายน 2562*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สมัครเข้าร่วมสัมมนา

ติดต่อ คุณนาถลดา ตาลาคุณ
โทร. 02-577-9000 ต่อ 9517
โทรสาร 02-577-9009
อีเมล  nartlada@tistr.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *