เรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าฝึกอบรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กล่องกระดาษลูกฟูก

วันที่ 27-28 มีนาคม 2562

รายละเอียดการฝึกอบรม >>คลิกดาวน์โหลด<<

ใบสมัครการสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม >>คลิกดาวน์โหลด<<

*หมดเขตรับสมัครภายใน วันที่ 21 มีนาคม 2562*

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สมัครเข้าร่วมสัมมนา

ติดต่อ คุณอรชรี ปรีชาชาญ / คุณญาณิศา สบเสถียร
ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-579 1121-30 ต่อ 3208 มือถือ 086-556-6114
โทรสาร 02-579-7573 E-mail : tpc-tistr@tistr.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *