การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“FOLDING CARTONS”
ความรู้เรื่องกล่องกระดาษแข็งสำหรับนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่  รุ่นที่ 2

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *