ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564 พร้อมด้วย ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว., คณะผู้บริหาร, คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. บางเขน วันที่ 14 พ.ค. 2564

ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผวว.บอ./ร.ผอ.ศบท. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านบรรจุภัณฑ์ “2022 IAPRI World Conference on Packaging” ซึ่งจะจัดระหว่าง 12-16 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพฯ (ไบเทค) โดยมี Mr. Edward Church (IAPRI Secretary General) ร่วมให้ข้อคิดเห็นและแนวทางการดำเนินงาน ผู้แทนจากบริษัท อินฟอร์มา มาร์เกต (ประเทศไทย) นำเสนอข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินงาน ร่วมกับนักวิจัยจาก ศบท. ผ่านการประชุมออนไลน์ด้วย Application Zoom วันที่ 4 พ.ค. 2564