งานวิจัย:-นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ “กล่องเก็บกลิ่นทุเรียน ล็อคกลิ่นได้ 100%” ด้วยการออกแบบและพัฒนาขอบล็อคเป็นพิเศษ ช่วยป้องกันการผ่านเข้าออกของก๊าซและไอน้ำได้ จึงสามารถกักเก็บกลิ่นไม่พึงประสงค์ไม่ให้ออกสู่ภายนอกได้และยังสามารถป้องกันความชื้นจากสภาพแวดล้อมภายนอกไม่ให้เข้าสู่ภายในได้อีกด้วย

วว. โชว์นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์

“กล่องเก็บกลิ่นทุเรียน ล็อคกลิ่นได้ 100%”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย โชว์ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ “กล่องเก็บกลิ่นทุเรียน” ช่วยกักเก็บกลิ่นไม่ให้ออกสู่ภายนอกได้อย่างสมบูรณ์แบบ 100 %   ระบุประโยชน์ใช้สอยสะดวกต่อผู้ขาย ถูกใจต่อผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

         ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า ทุเรียนเป็นราชาแห่งผลไม้ที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศ แต่เรื่องกลิ่นของทุเรียนสามารถสร้างปัญหาได้ไม่น้อยเช่นกัน เมื่อต้องเก็บทุเรียนรวมกับอาหารชนิดอื่นหรือน้ำดื่มในตู้เย็น  เมื่อต้องขึ้นรถ ขึ้นเครื่องบิน หรือลงเรือ โดยเฉพาะเมื่ออยากซื้อทุเรียนเป็นของฝาก  เพราะกลิ่นอาจสร้างปัญหารบกวนคนอื่นหรือแม้แต่ตัวเองได้  หรือแม้กระทั่งโรงแรม/ที่พักเกือบทุกแห่งในบางจังหวัดยังมีกฎห้ามผู้เข้าพักนำทุเรียนเข้าห้องพักกันเลยทีเดียว

วว. โดยศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) ประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนา บรรจุภัณฑ์เทอร์โมฟอร์ม ใช้บรรจุทุเรียนสดตัดแต่ง ร่วมกับ บริษัท เซฟเฟอร์แพค ประเทศไทย จำกัด ภายใต้ โครงการ “STIM เพื่อ เอส เอ็ม อี” (ปีงบประมาณ 2561) ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาจากกลิ่นทุเรียนได้อย่างสมบูรณ์แบบ 100 % ด้วยการออกแบบและพัฒนาขอบล็อคเป็นพิเศษ  ช่วยป้องกันการผ่านเข้าออกของก๊าซและไอน้ำได้ จึงสามารถกักเก็บกลิ่นไม่พึงประสงค์ไม่ให้ออกสู่ภายนอกได้และยังสามารถป้องกันความชื้นจากสภาพแวดล้อมภายนอกไม่ให้เข้าสู่ภายในได้อีกด้วย

นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ กล่องเก็บกลิ่นทุเรียนนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งงานวิจัยด้านบรรจุภัณฑ์ของ วว. ที่สามารถใช้งานได้จริง โดยเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทเซฟเฟอร์แพคฯ ได้นำแบบโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นจากโครงการดังกล่าวไปผลิตเพื่อวางจำหน่ายในเชิงพาณิชย์โดยใช้แผ่นพลาสติก PET ชนิดป้องกันการเกิดฝ้า เพื่อให้มีคุณลักษณะที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดมากขึ้น ได้ผลลัพธ์เป็นกล่องเก็บกลิ่นทุเรียน Ozone Box ภายใต้แบรนด์  SAFER PAC  ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั้งผู้ค้าส่ง/ผู้ค้าปลีกทุเรียนภายในประเทศทั้งแบบวางจำหน่ายที่ร้านและแบบบริการส่งถึงบ้าน และผู้ส่งออกทุเรียน…นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของ วว. ที่งานวิจัยได้ดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี..” ผู้ว่าการ วว. กล่าวเพิ่มเติม

ดร.ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป นักวิจัยอาวุโส ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ใช้แนวคิดในการออกแบบแบบองค์รวม หรือ Holistic Design and Development  โดยคำนึงถึงปัจจัยหลายประการประกอบกัน ได้แก่ ความสะดวกในการบรรจุและใช้งาน กล่องที่พัฒนาขึ้นจึงเปิดง่าย-ปิดสนิท และ เปิด-ปิดซ้ำได้ ทำให้สามารถเก็บทุเรียนที่เหลือไว้รับประทานต่อได้สะดวก ความสวยงามในการแสดงสินค้าขณะวางจำหน่าย (Display) กล่องจึงมีความใสเป็นพิเศษสามารถเห็นพูทุเรียนได้รอบด้านอย่างชัดเจน และไม่ลืมปัจจัยสำคัญคือ ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักการ Eco-Package Design ทำให้กล่องแข็งแรงขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มความหนาของแผ่นพลาสติก

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) ถือเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์แห่งชาติ มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์ และงานบริการวิเคราะห์ทดสอบด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร เพื่อรองรับความต้องการของทุกภาคส่วน สนใจโปรดติดต่อได้ที่ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. (บางเขน) เลขที่ 196  ถ.พหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900  โทร 2579 1121 ต่อ 3101, 3208 , 081 702 8377   E-mail  : TPC-tistr@tistr.or.th

งานวิจัย:-บรรจุภัณฑ์ฟิล์มบริโภคได้บรรจุข้าวพร้อมหุง ต้นแบบซองบรรจุภัณฑ์ป้องกันมอดสำหรับบรรจุข้าวสาร ผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ ขนาดบรรจุ 100 กรัม สามารถหุงพร้อมข้าว แล้วรับประทานได้เลยโดยไม่มีผลเสียต่อสุขภาพ และให้ความสะดวกในการใช้งาน

โครงการ : บรรจุภัณฑ์ฟิล์มบริโภคได้กันมอดสำหรับข้าวกล้องอินทรีย์พร้อมหุง

(Anti Rice Weevil Edible Film for Ready to Cook Organic Brown Rice)

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากฟิล์มบริโภคได้ที่สามารถป้องกันการเจริญเติบโตของแมลงศัตรูข้าว โดยมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เป็นบรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิเพื่อบรรจุข้าวกล้องอินทรีย์พร้อมหุง ให้ความสะดวกในการใช้งาน สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

สรุปผลการดำเนินงาน :

ได้สูตรและกรรมวิธีการผลิตฟิล์มบริโภคได้กันมอดสำหรับบรรจุข้าวกล้องอินทรีย์พร้อมหุง  ประกอบด้วยวัตถุดิบ ได้แก่ ผงวุ้น หรือ ผงวุ้นผสมข้าวเสาไห้ หรือผงวุ้นผสมถั่วเขียว ฟิล์มบริโภคได้ที่ผลิตขึ้นมีพื้นผิวที่เรียบ สม่ำเสมอ และโปร่งใส ใกล้เคียงกับฟิล์มพลาสติก สามารถขึ้นรูปเป็นซองสำหรับบรรจุข้าวสารและหุงพร้อมข้าว แล้วรับประทานโดยไม่มีผลเสียต่อสุขภาพ โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการปิดผนึกของบรรจุภัณฑ์ฟิล์มบริโภคได้ทั้งสามชนิดคือ 125 องศาเซลเซียส

นอกจากนี้ฟิล์มบริโภคได้ทั้งสามชนิด มีคุณสมบัติในการสกัดกั้นก๊าซออกซิเจนได้สูงมาก เทียบเคียงได้กับฟิล์มที่มีคุณสมบัติสกัดกั้นสูง (high barrier) การทดสอบประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ต่อการป้องกันและกำจัดแมลงในระยะไข่ของด้วงงวงข้าวโพด พบว่า สามารถป้องกันได้ดีเทียบเท่ากับฟิล์มท้องตลาด (ไนลอนประกบพอลิเอทิลีน)

รูปที่ 1 ตัวอย่างฟิล์มบริโภคได้จากผงวุ้น, ผงวุ้นผสมผงข้าวเสาไห้ และผงวุ้นผสมผงถั่วเขียว

 

รูปที่ 2 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ฟิล์มบริโภคได้กันมอดสำหรับข้าวกล้องอินทรีย์พร้อมหุง