การฝึกอบรม “การทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติก ” วันที่ 24-25 มกราคม 2562

 

เรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าฝึกอบรม

เรื่อง “การทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติก ”

วันที่ 24-25 มกราคม 2562

รายละเอียดการฝึกอบรม และ การสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม >>คลิกดาวน์โหลด<<

ติอต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยฝึกอบรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 2577 9517 มือถือ : 081 400 8197 หรือ 061 423 7131
อีเมลล์ : parinya_k@tistr.or.th