รายการ วว.ช่วยคิด วิทย์ช่วยได้ ตอน นวัตกรรมสมุนไพร บรรเทาโรคพาร์คินสัน
วว. ลงนาม การประปานครหลวง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายการ วว.ช่วยคิด วิทย์ช่วยได้ ตอน บล็อกประสาน วว. วัสดุก่อสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม