สกู๊ปสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการ Big Rock ในงาน OTOP Midyear 2019
วว.ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสับปะรดผลสดเพื่อการส่งออกให้เกษตรกร จ.ประจวบคีรีขันธ์
วว./บริษัท อสมท. มุ่งประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ