๒๘ กรกฎาคม : ทรงพระเจริญ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ศูนย์รวมข่าวสารจาก 12 เว็บศูนย์ความเชี่ยวชาญของ วว.

MPAD ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุ
MTC ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
TPC ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
RTTC ศูนย์ทดสอบมาตรฐานขนส่งทางราง
BRC ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ
InnoMat ศชน.วัสดุ
InnoEN ศชน.พลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม
InnoRobot ศชน.หุ่นยนต์และเครื่องจักรกลฯ
InnoHerb ศชน.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
InnoAg ศชน.เกษตรสร้างสรรค์
InnoFood ศชน.อาหารสุขภาพ
OCB สำนักรับรองคุณภาพ

Copyright ©2019 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป. (TISTR is a non-profit organization)
[ ไปเว็บเวอร์ชันเก่า ]
ipv6 ready
?>