สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน


ลงประกาศที่ หัวข้อประกาศ
  01 มี.ค 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
  04 ม.ค. 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
  27 พ.ย. 2561  จ้างต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร โครงการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ในการจัดทำปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  02 ก.ค. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
  01 ก.พ. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
  03 ม.ค. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
  01 พ.ย. 2560  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560
  03 ต.ค. 2560  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560
  03 ก.ค. 2560  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560
  02 มิ.ย. 2560  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
  03 เม.ย 2560  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560
  02 ก.พ. 2560  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560
  04 ม.ค. 2560  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559
  03 ต.ค. 2559  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๙
  07 มิ.ย. 2559  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
  01 เม.ย 2559  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559
  01 มี.ค 2559  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
  01 ก.พ. 2559  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559
  01 ธ.ค. 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558
  03 ส.ค. 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
  03 มิ.ย. 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558
  01 ธ.ค. 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557
  03 พ.ย. 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2557
  03 ก.ย. 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2557
  07 พ.ค 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2557
  03 เม.ย 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2557
  07 ม.ค. 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2556
  02 ธ.ค. 2556  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556
  04 เม.ย 2556  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2556
  02 พ.ค 2555  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2555
  07 ม.ค. 2554  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2553
  01 ธ.ค. 2553  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2553
  02 ส.ค. 2553  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2553
  01 มิ.ย. 2553  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2553
  03 เม.ย 2551  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2551
  29 มิ.ย. 2550  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมิถุนายน 2550
  04 ม.ค. 2550  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2549
  01 ธ.ค. 2549  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2549
  01 พ.ย. 2549  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2549
  03 ต.ค. 2549  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กันยายน 2549
  01 ส.ค. 2549  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2549
  04 พ.ค 2549  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สิงหาคม 2548
  04 พ.ค 2549  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กันยายน 2548
  04 พ.ค 2549  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2549
  04 พ.ค 2549  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2549

Copyright ©2019 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป. (TISTR is a non-profit organization)
[ ไปเว็บเวอร์ชันเก่า ]