สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน


ลงประกาศที่ หัวข้อประกาศ
  18 ม.ค. 2562  ซ.57/2562 เครื่องมือแหล่งกำเนิดอุณหภูมิขนาดเล้ก (Dry block calibrator) จำนวน 1 เครื่อง
  04 ม.ค. 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
  03 ธ.ค. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
  05 พ.ย. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
  03 ต.ค. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
  06 ก.ย. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
  01 ส.ค. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
  02 ก.ค. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
  01 มิ.ย. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
  02 พ.ค 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
  03 เม.ย 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
  02 มี.ค 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
  01 ก.พ. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
  03 ม.ค. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
  01 พ.ย. 2560  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560
  03 ต.ค. 2560  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560
  01 ก.ย. 2560  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560
  03 ก.ค. 2560  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560
  02 มิ.ย. 2560  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
  02 พ.ค 2560  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560
  06 ธ.ค. 2559  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
  01 พ.ย. 2559  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559
  03 ต.ค. 2559  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๙
  01 ก.ย. 2559  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559
  01 ส.ค. 2559  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม๒๕๕๙
  01 มิ.ย. 2559  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
  03 พ.ค 2559  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559
  01 เม.ย 2559  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559
  01 ก.พ. 2559  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559
  05 ม.ค. 2559  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558
  01 ธ.ค. 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558
  03 พ.ย. 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558
  01 ต.ค. 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558
  03 ส.ค. 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
  03 มิ.ย. 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558
  30 เม.ย 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558
  01 เม.ย 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558
  02 มี.ค 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558
  02 ก.พ. 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558
  05 ม.ค. 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2557
  01 ธ.ค. 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557
  03 พ.ย. 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2557
  03 ต.ค. 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2557
  03 ก.ย. 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2557
  01 ส.ค. 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2557
  04 ก.ค. 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2557
  02 มิ.ย. 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2557
  07 พ.ค 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2557
  07 พ.ค 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2557
  03 มี.ค 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2557
  06 ก.พ. 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2557
  07 ม.ค. 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2556
  06 พ.ย. 2556  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2556
  03 ต.ค. 2556  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2556
  10 ก.ย. 2556  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2556
  06 ส.ค. 2556  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2556
  07 มิ.ย. 2556  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2556
  08 พ.ค 2556  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2556
  04 เม.ย 2556  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2556
  13 มี.ค 2556  2สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556
  07 มี.ค 2556  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 25556
  05 ก.พ. 2556  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2556
  01 ส.ค. 2555  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2555
  01 มิ.ย. 2555  สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2555
  02 พ.ค 2555  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2555
  01 ก.พ. 2554  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2554
  07 ม.ค. 2554  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2553
  17 ธ.ค. 2553  ประกาศผลผู้ชนะ พด.ป.21/2554
  01 ธ.ค. 2553  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2553
  01 ต.ค. 2553  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2553
  02 ส.ค. 2553  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2553
  02 มิ.ย. 2553  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2553
  06 พ.ค 2553  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2553
  03 มี.ค 2553  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2553
  01 ส.ค. 2551  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2551
  01 ก.ค. 2551  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2551
  03 เม.ย 2551  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2551
  03 ธ.ค. 2550  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2550
  05 พ.ย. 2550  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2550
  02 ต.ค. 2550  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กันยายน 2550
  07 ก.ย. 2550  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สิงหาคม 2550
  02 ส.ค. 2550  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2550
  29 มิ.ย. 2550  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมิถุนายน 2550
  04 มิ.ย. 2550  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2550
  04 เม.ย 2550  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2550
  02 มี.ค 2550  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2550
  01 ก.พ. 2550  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2550
  04 ม.ค. 2550  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2549
  01 ธ.ค. 2549  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2549
  01 พ.ย. 2549  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2549
  03 ต.ค. 2549  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กันยายน 2549
  02 ต.ค. 2549  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สิงหาคม 2549
  01 ส.ค. 2549  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2549
  04 พ.ค 2549  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2548
  04 พ.ค 2549  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สิงหาคม 2548
  04 พ.ค 2549  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กันยายน 2548
  04 พ.ค 2549  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2548
  04 พ.ค 2549  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2548
  04 พ.ค 2549  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2549
  04 พ.ค 2549  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2549
  04 พ.ค 2549  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2549

Copyright ©2019 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป. (TISTR is a non-profit organization)