')
๔ กรกฎาคม : ทรงพระเจริญ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน


ลงประกาศที่ หัวข้อประกาศ
  03 ก.ค. 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
  01 มิ.ย. 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
  08 พ.ค 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
  01 เม.ย 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
  04 ก.พ. 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
  06 ม.ค. 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
  04 พ.ย. 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
  01 ต.ค. 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
  02 ก.ย. 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
  01 ส.ค. 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
  01 ก.ค. 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
  13 พ.ค 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
  18 ม.ค. 2562  ซ.57/2562 เครื่องมือแหล่งกำเนิดอุณหภูมิขนาดเล้ก (Dry block calibrator) จำนวน 1 เครื่อง
  03 ธ.ค. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
  05 พ.ย. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
  03 ต.ค. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
  06 ก.ย. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
  04 ก.ย. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
  01 ส.ค. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
  01 มิ.ย. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
  02 พ.ค 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
  20 เม.ย 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อสัญญาบริการบำรุงรักษา Data Center
  03 เม.ย 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
  02 พ.ค 2560  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560
  02 มี.ค 2560  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
  02 ก.พ. 2560  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560
  04 ม.ค. 2560  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559
  01 พ.ย. 2559  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559
  07 มิ.ย. 2559  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
  01 มิ.ย. 2559  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
  01 เม.ย 2559  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559
  03 พ.ย. 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558
  01 ก.ย. 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
  01 ก.ค. 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558
  02 มี.ค 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558
  02 ก.พ. 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558
  05 ม.ค. 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2557
  03 ต.ค. 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2557
  01 ส.ค. 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2557
  04 ก.ค. 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2557
  04 ก.ค. 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2557
  03 ก.ค. 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2557
  03 ก.ค. 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2557
  07 พ.ค 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2557
  03 มี.ค 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2557
  06 ก.พ. 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2557
  06 พ.ย. 2556  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2556
  03 ต.ค. 2556  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2556
  06 ส.ค. 2556  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2556
  08 พ.ค 2556  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2556
  13 มี.ค 2556  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556
  07 มี.ค 2556  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 25556
  01 มิ.ย. 2555  สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2555
  17 ธ.ค. 2553  ประกาศผลผู้ชนะ พด.ป.21/2554
  02 มิ.ย. 2553  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2553
  06 พ.ค 2553  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2553
  03 มี.ค 2553  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2553
  01 ส.ค. 2551  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2551
  01 ก.ค. 2551  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2551
  03 ธ.ค. 2550  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2550
  05 พ.ย. 2550  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2550
  02 ต.ค. 2550  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กันยายน 2550
  07 ก.ย. 2550  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สิงหาคม 2550
  02 ส.ค. 2550  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2550
  04 มิ.ย. 2550  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2550
  04 เม.ย 2550  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2550
  02 มี.ค 2550  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2550
  01 ก.พ. 2550  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2550
  04 พ.ค 2549  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2548
  04 พ.ค 2549  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2548
  04 พ.ค 2549  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2548
  04 พ.ค 2549  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2549

Copyright ©2020 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
(TISTR is a non-profit organization)
[ ไปเว็บเวอร์ชันเก่า ]
ipv6 ready