๒๘ กรกฎาคม : ทรงพระเจริญ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

(เฉพาะที่กำลังเปิดยื่นซองหรือเปิดขาย เรียงตามวันที่ยื่นซอง)ดูประกาศ 100 รายการล่าสุด >>
วันที่ยื่นซอง วันที่ขายซอง เลขที่ เรื่อง
22 ก.ค. 256212 ก.ค. 2562 จ. 110/2562
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ จ้างปรับปรุงระบบน้ำ Cooling Down ถังหมักหลังการฆ่าเชื้อแบบประหยัดพลังงาน Cooling Tower ๑๐๐RT) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๕.๓๐ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ๓๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
22 ก.ค. 256215 ก.ค. 2562 จ. 88/2562 (ครั้งที่ 2)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคา ซื้อชุดลูกกลิ้งแปรงขัดทำความสะอาดสับปะรดพันธุ์ MD ๒ จำนวน ๑ ชุด จ.๘๘/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รับเอกสาร ตั้งแต่ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สามารถยื่นเอกสารวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
23 ก.ค. 256219 ก.ค. 2562 จ. 115/2562
จัดแถลงข่าวและจัดแสดงนิทรรศการ โครงการ Thai Cosmetopoeia จำนวน ๑ งาน
ขอเชิญยื่นข้อเสนอราคาในวันที่ 23/07/2562
24 ก.ค. 256218 ก.ค. 2562 จ. 111/2562
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคา จ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาระบบโทรศัพท์ (PABX) จำนวน ๑ งาน จ.๑๑๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รับเอกสาร ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สามารถยื่นเอกสารวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ดูประกาศ 100 รายการล่าสุด >>

Copyright ©2019 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป. (TISTR is a non-profit organization)
[ ไปเว็บเวอร์ชันเก่า ]
ipv6 ready