')
๔ กรกฎาคม : ทรงพระเจริญ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

(เฉพาะที่กำลังเปิดยื่นซองหรือเปิดขาย เรียงตามวันที่ยื่นซอง)ดูประกาศ 100 รายการล่าสุด >>
วันที่ยื่นซอง วันที่ขายซอง เลขที่ เรื่อง
10 ก.ค. 256323 มิ.ย. 2563 บ. 68/2563
งานปรับปรุงสถานที่ผลิตเครื่องสำอางที่ได้รับรองมาตรฐาน ASEAN COSMETIC GMP จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 9,000,000 บาท ราคากลาง9,354,000 บาท
รับแบบทางระบบ e-GP ตั้งแต่วันที่ 23 มิย.2563ถึง วันที่ 9 กค.2563 เสนอราคาทางระบบ e-GP วันที่ 10 กค.2563
10 ก.ค. 256301 ก.ค. 2563 จ. 859/2563
งานจัดซื้อเครื่องวัดการต้านทานการหายใจเข้าออก ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ยื่นเสนอราคาวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
10 ก.ค. 256301 ก.ค. 2563 จ. 860/2563
งานจัดซื้อเครื่องวัดการรั่วของลิ้นระบายอากาศออก ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหยดยื่นเสนอราคาในวันที่ 10 กรกฏาคม 2563
10 ก.ค. 256301 ก.ค. 2563 จ. 861/2563
งานจัดซื้อเครื่องตรวจวัดความต้านทานของเหลวซึมผ่าน ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
10 ก.ค. 256301 ก.ค. 2563 จ. 862/2563
งานจัดซื้อเครื่องวัดความแตกต่างความดัน ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
10 ก.ค. 256302 ก.ค. 2563 จ. ๖๔/๒๕๖๓
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารปฏิบัติการ ๒ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยาบางปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๐๐ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ๓๕ หมู่ ๓ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐

ดูประกาศ 100 รายการล่าสุด >>

Copyright ©2020 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
(TISTR is a non-profit organization)
[ ไปเว็บเวอร์ชันเก่า ]
ipv6 ready