')

คณะผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต
ผู้ว่าการ

e-mail : chutima@tistr.or.th
นายวิรัช จันทรา
รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม

e-mail : wirach@tistr.or.th
ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์
รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน

e-mail : aparat@tistr.or.th
นายสายันต์ ตันพานิช
รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ

e-mail : sayan@tistr.or.th
ดร.อาภากร สุปัญญา
รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม

e-mail : apakorn@tistr.or.th
ดร.จิตรา ชัยวิมล
รองผู้ว่าการบริหาร

e-mail : jittra@tistr.or.th

Copyright ©2020 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป. (TISTR is a non-profit organization)
[ ไปเว็บเวอร์ชันเก่า ]
ipv6 ready