นกกินปลีคอสีม่วง, Purple-throated Sunbird

นกขุนทอง, Hill Myna

นกอีเสือสีน้ำตาล, Brown Shrike

นกแซวสวรรค์, Asian Paradise-flycatcher

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เปรี้ยวแดง (Begonia alicida C. B. Clarke) อย่างยั่งยืน

นกจับแมลงจุกดำ, Black-naped Monarch

นกยอดหญ้าสีดำ, Pied Bushchat

นกกางเขนดง, White-rumped Shama

นกคอทับทิม, Siberian Rubythroat

นกกระจิ๊ดธรรมดา, Inornate Warbler