นกกะเต็นอกขาว, White – throated Kingfisher

เรียบเรียงโดย :สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ลักษณะ : ลำตัวยาว 28 ซม. ปากยาวใหญ่สีแดงสด ขนด้านหลังและขนปีกสีฟ้าสด หัว คอ ไหล่ โคนปีก และท้องสีน้ำตาลแดง คอและอกสีขาว ขาและเท้าสีแดงสด เขตแพร่กระจาย : ตะวันออกกลาง จีนตอนใต้ ไหหลำ ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ หมู่เกาะอันดามัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่อยู่อาศัย : ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ป่ารุ่น … Read More

นกแสกแดง, Bay Owl

เรียบเรียงโดย :สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ลักษณะ : ลำตัวยาว 29 ซม. รูปร่างอ้วน ป้อม ขนด้านหลังสีน้ำตาล ด้านท้องสีชมพูเรื่อ ๆ ทั้งด้านหลังและท้องมีจุดเล็ก ๆ สีน้ำตาลเข้มและขาวกระจายอยู่ทั่วไป วงหน้าเป็นรูปหัวใจสีชมพูอ่อน เหนือตามีขนตั้งขึ้นไปคล้ายหู ดวงตากลมโตสีน้ำตาลเข้ม ขามีขนคลุมตลอดทั้งขา นิ้วยาว เล็บเท้ายาวและงุ้มลง เขตแพร่กระจาย : อินเดีย จีน หมู่เกาะซุนดา ฟิลิปปินส์ พม่า มาเลเซีย ไทย … Read More

นกโกโรโกโส, Coral – billed Ground Cuckoo

เรียบเรียงโดย :สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ลักษณะ : นกขนาดใหญ่ลำตัวยาว 70 ซม. หลังและปีกสีเทา หัว คอ อก และหางสีดำเหลือบม่วง ปาก ขา และเท้าสีแดงสด มีแผ่นหนังรอบดวงตาสีม่วง ท้องสีขาว เขตแพร่กระจาย : เป็นนกที่พบเฉพาะถิ่น พบในไทย และอินโดจีน จากพื้นราบจนถึงระดับความสูง 900 เมตร ที่อยู่อาศัย : ป่าหญ้ารก ในป่าดิบแล้ง อุปนิสัย … Read More

นกหกเล็กปากแดง, Vernal Hanging Parrot

เรียบเรียงโดย :สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ลักษณะ : นกแก้วขนาดเล็ก ลำตัวยาว 14 ซม. หางสั้น ขนสีเขียวทั้งตัว ยกเว้นปาก สะโพก และขนคลุมหางซึ่งเป็นสีแดง มีสีน้ำเงินแต้มที่คอ ตัวเมียปากสีซีดกว่าตัวผู้ และ ไม่มีสีน้ำเงินแต้มที่คอ เขตแพร่กระจาย : อินเดีย จีน พม่า ไทย เวียตนาม หมู่เกาะอันดามันและชวา ที่อยู่อาศัย : ป่าดิบแล้ง อุปนิสัย : ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็ก … Read More

นกเขาเปล้าธรรมดา, Thick – billed Pigeon

เรียบเรียงโดย :สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ลักษณะ : ลำตัวยาว 27 ซม. ขนสีเขียวสด โคนปากสีแดง ปลายปากดูอวบอูมกว่านกเปล้าชนิดอื่น ตัวผู้ต่างจากตัวเมีย คือมีโคนปีกและหลังสีแดงเข้ม ขนคลุมใต้โคนหาง สีส้ม ส่วนนกตัวเมียมีสีเขียวตลอดทั้งตัว เขตแพร่กระจาย : เนปาล จีน ไหหลำ หมู่เกาะซุนดา ฟิลิปปินส์ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่อยู่อาศัย : ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่ารุ่น อุปนิสัย : … Read More

ไก่ฟ้าพญาลอ, Siamese Fireback

เรียบเรียงโดย :สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ลักษณะ : ลำตัวยาว 60-82 ซม. ไก่ตัวผู้มีหน้าสีแดงสด มีขนหงอนเป็นกระจุก สีดำเหลือบฟ้า สะโพกเหลือง หางยาวและโค้งลงสีดำอมฟ้า ตัวเมียมีขนาดเล็กกว่า ลำตัวเป็นสี น้ำตาล มีลายขวางสีดำบริเวณปีกและหาง เขตแพร่กระจาย : ไทย อินโดจีน ที่อยู่อาศัย : ป่าดิบแล้ง และป่ารอยต่อระหว่างป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง ป่าไผ่ อุปนิสัย : ชอบหากินตามพื้นดิน กินแมลง ปลวก … Read More

เหยี่ยวนกเขาชิครา, Shikra

เรียบเรียงโดย :สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ลักษณะ : ลำตัวยาว 30-36 ซม. นกตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้เล็กน้อย ขนด้านหลังสีน้ำตาล อมเทา แต่ในตัวผู้หลังเป็นสีเทา ขนด้านล่างลำตัวเป็นสีขาว มีลายขวางเล็ก ๆ สี น้ำตาลแดง คางขาว เขตแพร่กระจาย : ทวีปอาฟริกา เอเชียตอนใต้ จีนตอนใต้ ไหหลำ หมู่เกาะนิโคบาร์ สุมาตรา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบได้ทั่วไป ยกเว้นตอนใต้สุดของประเทศ ที่อยู่อาศัย : … Read More