KM Lite : วารสารเพื่อการแบ่งปันเรียนรู้ร่วมกัน

NEW”  KM Lite ฉบับเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561  NEW”
ดูเต็มจอ

สุขกับสุขภาพ : รู้หรือไม่ เราได้ข้อคิดอะไร จากโครงการลดพุง ลดโรค
ชวนคิดชวนคุย : นกกระสาแดง สัตว์ป่าคุ้มครอง มีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ 
รอบรู้เรื่องงาน : How to be… กลไกขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Digital Thailand Digital Economy
บนชั้นหนังสือ : ผู้นำทาง : Leading the Way / SECRET / NATIONAL GEOGRAPHIC / ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตา : Mindset
Knowledge Station : สิทธิการกลับเป็นผู้ประกันตนสำหรับ อดีตผู้ประกันตน ตามมาตรา 39
สุดเส้นขอบฟ้า : เบลเยี่ยม เยี่ยมสมชื่อ

ปัญญาบรรเจิด : หลากหลายพืชผักมีอะไรมากกว่าที่คิด
KM Lite ฉบับเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561
ดูเต็มจอ

สุขกับสุขภาพ : ทานผักเหมือนทานยา
ชวนคิดชวนคุย : 37 ปี กับองค์กรที่ล่อเลี้ยงชีวิตและประสบการณ์กับคนชื่อ “สง่า” 
รอบรู้เรื่องงาน : สิทธิของข้าราชการเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
บนชั้นหนังสือ : ผู้นำทาง : Leading the Way / SECRET / NATIONAL GEOGRAPHIC / ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตา : Mindset
Knowledge Station : สร้างเกมถามตอบให้เสร็จภายใน 2 ชั่วโมง
สุดเส้นขอบฟ้า :
เกาะลิบง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ควรอนุรักษ์
ปัญญาบรรเจิด : คติ-ข้อคิด จากพี่ถึงน้อง
KM Lite ฉบับเดือนเมษายน-มิถุนายน 2561
ดูเต็มจอ

สุขกับสุขภาพ : น้ำอะไรเอ่ยอร่อยที่สุด…!!
ชวนคิดชวนคุย : กองทุนการออมแห่งชาติ
รอบรู้เรื่องงาน : ละอองลอยในชั้นบรรยากาศ
บนชั้นหนังสือ : คิดมากไปหรือเปล่า? / ถ้าเป็นคนที่เข้าใจโลกง่ายก็จะเจ็บยาก / นักสะสมความรู้สึกโตขึ้นจึงรู้ว่า… พูดเรื่องบวกเรียกโชคดี พูดเรื่องดีเรียกความสุข
Knowledge Station : นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนวงการตลาดโลก
สุดเส้นขอบฟ้า :
“ฮาเฮ เนเธอร์แลนด์”
ปัญญาบรรเจิด : การผลิตข้าวอินทรีย์ด้วยปุ๋ยชีวภาพจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
KM Lite ฉบับเดือนมกราคม-มีนาคม 2561  
ดูเต็มจอ

สุขกับสุขภาพ : มารู้จักยาแก้ปวดกันดีกว่า
รอบรู้เรื่องงาน : การพัฒนาสารฝนหลวงทางเลือก
บนชั้นหนังสือ : แนะนำหนังสือน่าอ่าน เกี่ยวกับชีวิตการทำงาน ลาออกดีไหมออกดี
Knowledge Station : การออกแบบแผนผังโรงงานผลิตอาหารตามหลักการของ GMP
Over the Horizon : ฮ่องกง ดินแดนที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลก แต่ทำให้คุณอ้วนกลับมาแทน
ปัญญาบรรเจิด :
คนเรามีวิธีรับมือกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างไร
KM Lite ฉบับเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560 
ดูเต็มจอ

สุขกับสุขภาพ : สูตรแห่งความสุขในชีวิตเพื่อสุขภาพใจ
รอบรู้เรื่องงาน : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับ การวัดขนาดอนุภาคขนาดเล็ก
บนชั้นหนังสือ : แนะนำหนังสือน่าอ่าน เกี่ยวกับแนวคิดและการปฏิบัติที่เปลี่ยนชีวิต
Knowledge Station : สภาวะโลกร้อน (Global Warming) ปัจจัยและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change)
Over the Horizon : ไปออนเซ็นที่หมายถึงบ่อน้ำร้อนจริงๆกันเถอะนะ
มุมเพลิน / Simply fun :
สังคมนิยมตู้กด
ปัญญาบรรเจิด : การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียุคไทยแลนด์ 4.0
KM Lite ฉบับเดือนกรกฏาคม-กันยายน 2560
ดูเต็มจอ
สุขกับสุขภาพ : อย่าปล่อยให้โซเชียลมีเดียทำร้ายคุณ
รอบรู้เรื่องงาน : การประกาศใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
บนชั้นหนังสือ : แนะนำหนังสือน่าอ่าน เช่น คนเก่งด้วยวิธีของคนไม่เอาถ่านฯ
ชวนคิด ชวนคุย : ทำไม..อะไร..ยัง..? กับคำวา “บุคคลต้นแบบ” สัมภาษณ์บุคคลตัวอย่างเรื่องความโปร่งใส
KM Corner : ประสิทธิภาพของการจัดการความรู้และองค์ประกอบที่สำคัญ
Knowledge Station : ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
Over the Horizon : เที่ยวญี่ปุ่นปลายหนาวต้นซากุระ
Office tips : P-S-Y-C-H-O เพื่อประสิทธิภาพในการร่่วมงานกับผู้อื่น

มุมเพลิน / คำคม : อย่าไปกลัวเวลาที่ฟ้าไม่เป็นใจ
ปัญญาบรรเจิด : ITA สำคัญอย่างไร
KM Lite ฉบับเดือนเมษายน-มิถุนายน 2560
ดูเต็มจอ
สุขกับสุขภาพ : อยู่ในโลกยุค 4.0 อย่างไรให้มีความสุข
รอบรู้เรื่องงาน : รู้จัก…หน่วยฝึกอบรม กลุ่มบริการอุตสาหกรรม
บนชั้นหนังสือ : หนังสือเกี่ยวกับเทคนิคจัดเท็จ เคล็ดลับจับโกหก
ชวนคิด ชวนคุย : ทำอย่างไรเราถึงจะสามารถมัดใจเขาจนทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จบนโต๊ะเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศได้
KM Corner : วินัยสู่การเป็น LO: Learning Organization
Knowledge Station : การส่งเสริมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน กับการพัฒนาการท่องเที่ยว
Over the Horizon : คลาสิก…ดินแดนสองทวีป
Office tips : เทคนิคการป้อนข้อมูล Spreadsheet

มุมเพลิน / คำคม : All we need is Vitamin Sea
ปัญญาบรรเจิด : เกษตรสร้างสรรค์ Smart Agriculture
KM Lite ฉบับเดือนมกราคม-มีนาคม 2560
ดูเต็มจอ
สุขกับสุขภาพ : สำหรับผู้หญิง ความงามต้องมาก่อน
รอบรู้เรื่องงาน : APEC Training Workshop on Development and Application of Solar Technologles and Products.
บนชั้นหนังสือ : หนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยา กับ การพัฒนาตนเอง
ชวนคิด ชวนคุย : การทำ KPI แบบมุ่งสัมฤทธิ์ ตอบโจทย์องค์กร
KM Corner : Success through Innovation
Knowledge Station : เทคโนโลยีพอเพียง สร้างโรงอบบ่อเพาะเห็ด
Over the Horizon : เมียนมา ก็เมียนไป
Office tips : Positive Psychology Coaching โค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
มุมเพลิน / คำคม : น้อมนำพระราชดำรัส เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิต
ปัญญาบรรเจิด : ตูน Bodyslam กับมาราธอน 10 วัน

#เพื่อนวิทย์ThinkTank