About

ความเป็นมา

        สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. (Thailand Institute of Scientific and Technological Research : TISTR)  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)  และเริ่มดำเนินโครงการจัดการความรู้ มาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 “ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านจัดการและบริการความรู้ของสถาบันฯ ได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่ ตามการปรับโครงสร้างองค์กรของสถาบันฯ มาเป็น “ศูนย์ความรู้” (Knowledge Centre)  เพื่อให้มีความเด่นชัดสอดรับกับภารกิจ

TISTR BLOG * นี้จึงได้จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เพื่อตอบสนองต่อภารกิจดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรม เกิดการรวบรวม แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกัน เป็นฐานแห่งการสร้างวัฒนธรรมใหม่ ที่จะดึงดูดให้ชาว วว. มีเวทีในการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล บทความเชิงวิชาการต่างๆ แก่สังคมได้มากขึ้น และทันต่อการก้าวไปของเทคโนโลยี

และในปี พ.ศ. 2560  ศูนย์ความรู้ วว. ได้ปรับเปลี่ยนอีกครั้ง สู่การเป็น “สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ” เรายังคงมีเป้าหมายที่ต้องการเห็น การนำสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เข้ามาเป็นเครื่องมือต่อยอดในการจัดการความรู้ สร้างความตื่นตัวในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อเกิดเป็น เว็บสังคมความรู้ออนไลน์ ขึ้นมาสำหรับชาว วว.

ความสำค้ญของการจัดการองค์ความรู้

        ความรู้เปรียบได้กับต้นไม้ใหญ่ ที่หากได้รับการบำรุงดูแล เอาใจใส่ มีปัจจัยแวดล้อมหรือการจัดการที่ดี ก็จะเจริญงอกงามเติบโต แผ่กิ่งก้านสาขา และหยั่งรากฐานที่มั่นคง ก่อเกิดร่มเงาอำนวยประโยชน์นานาให้กับสังคมในทุกด้าน เมื่อใดที่เราขาดการเอาใจใส่ต้นไม้ แม้มันจะงอกเงยแต่ก็ไม่อาจงอกงาม ความรู้ก็เช่นกันแม้มีอยู่หรือได้รับมามากมาย แต่ไม่ได้รับการดูแลจัดการ ก็จะดึงประโยชน์มาใช้ได้ไม่เต็มที่ บางกิ่งก้านสาขาอาจเหี่ยวเฉา ปลิดใบที่เคยเขียว เคยสังเคราะห์แสงผลิตคุณความดีให้กับสังคม ก็อาจแห้งร่วงหล่นหายไปได้ตามกาล การจัดการองค์ความรู้จึงเปรียบได้กับการดูแล เอาใจใส่ไม้ยืนต้นที่ทรงค่าให้ยั่งยืน โดยเก็บเกี่ยวรับผลิตผลและร่มเงาที่ได้มาสร้างประโยชน์ กลับมาหมุนเวียนบำรุงต้นไม้ใหญ่นี้ ให้เจริญก้าวหน้า ฝังรากและแผ่กิ่งก้านสาขาของความรู้ออกไปได้อย่างมั่นคงต่อไป — ศิระ (2551)

Blog คืออะไร

Blog (บล็อก) ย่อมาจากคำว่า “Web log” เป็นรูปแบบเว็บไซต์ประเภทหนึ่ง มีลักษณะคล้ายคลึงกับเว็บบอร์ดและไดอารี่ อาจเรียกว่าเป็นลูกผสมก็คงไม่ผิดนัก แต่รูปแบบของบล็อกนั้นมักนิยมใช้สำหรับการนำเสนอในเชิงข่าวสั้น บทความ บอกเล่า ที่มีเนื้อหาไม่ยาวมากนัก ซึ่งสามารถนำเสนอรวมได้ทั้ง ข้อความ ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ด้วยก็ได้ โดยระบบบล็อกจะแสดงชื่อและเนื้อหาย่อของแต่ละบทความ เรียงตามลำดับเวลาที่เขียน คือเขียนล่าสุดไว้แรกสุด แต่ทั้งนี้เราสามารถเลือกดูได้ตามความเฉพาะเจาะจง ที่ระบบจัดสรรเตรียมไว้ให้อีกเช่น categories, calendar, archives, tags

การสมัครสมาชิก

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์สังคมนี้ จะกลายเป็นแหล่งสังสรรค์ทางวิชาการ ที่ได้ช่วยสนับสนุนให้พวกเราชาว วว. เข้าสู่ยุคแห่งการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดบนอินเตอร์เน็ตนี้ได้อีกทางหนึ่ง สำหรับบุคลากร วว. ที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมร่วมกันแห่งนี้ ไม่ว่าจะส่งเรื่องราว ประกาศ ข้อมูลที่น่าสนใจ หรือเขียนบทความวิชาการ ฯลฯ ถ่ายทอดร่วมกันที่นี้ สามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่

a l i s s a r a @ t i s t r . o r . t h  หรือ
s i r a @ t i s t r . o r . t h

โดยระบุข้อมูลเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ จากนั้นรอการตอบรับจากผู้ดูแลระบบ
– ชื่อ นามสกุล  (ภาษาไทย)
– ชื่อ นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)
– username
– password
– อีเมล วว. ประจำตัว  (@tistr.or.th)

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่กับ TISTR BLOG กัน

One Reply to “About”

  1. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ blog นี้ได้มั๊ยคะ ถ้ายังไง จะส่ง email รายละเอียดต่าง ๆ ไปให้ค่ะ แล้วทางคุณจะติดต่อกลับมาทาง email ใช่มั๊ยคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*