โครงการตามแนวพระราชดำริ : การผลิตกล้วยไม้สกุลวานิลลาเชิงพาณิชย์

     

     วานิลลาเป็นพืชวงศ์กล้วยไม้ (ORCHIDACEAE) ฝักเมื่อนำไปบ่มมีกลิ่นหอมของวานิลลิน มีถิ่นกำเนิดในประเทศเม็กซิโก และประเทศในแถบตะวันออกของทวีปอเมริกากลาง มีรายงานว่า มีมากถึงกว่า 200 สายพันธุ์ การกระจายพันธุ์อยู่ในเขตเส้นรุ้งที่ 20 องศาเหนือ-ใต้ของเส้นศูนย์สูตร สายพันธุ์ที่มีคุณค่าทางการค้ามีอยู่เพียง 3 สายพันธุ์คือ

 1. Vanilla planifolia (Andrews.)
 2. วานิลลอน Vanilla pompona
 3. วานิลลาตาฮิติ Vanilla tahaitensis

     ที่นิยมปลูกเป็นการค้ามากที่สุดคือ Vanilla planifolia (Andrews.) เรียกกันว่า วานิลลาพันธุ์การค้า

     ประเทศไทยมีวานิลลาพื้นเมืองขึ้นกระจายอยู่ 4 สายพันธุ์คือ

 1. พลูช้าง หรือตองผา Vanilla siamensis Rolfe ex Kownie
 2. เอาะลบ Vanilla albida Blume
 3. สามร้อยต่อใหญ่ หรือ งด Vanilla pilifera Holttum
 4. เถางูเขียว Vanilla aphylla Blume.

     ประเทศไทยรู้จักนำวานิลลาพันธุ์การค้าเข้ามาปลูกกว่า 30 ปีแล้ว โดยได้ปลูกทดลองในสถานีทดลองต่างๆของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร์และสหกรณ์

     สำหรับ มูลนิธิโครงการหลวงนั้น ได้ศึกษาทดลองการปลูกวานิลลาพันธุ์การค้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิชาการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ให้ศึกษาทดลองครั้งแรกที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ตำบลเทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งพบว่า มีการเจริญเติบโตของวานิลลาพื้นเมือง (พลูช้าง) Vanilla simensis Blumes. ขึ้นอยู่ในป่าธรรมชาติ จึงได้นำวานิลลาพันธุ์การค้า (Vanilla planifolia Andrews.) มาทดลองปลูกเพื่อศึกษาการเจริญเติบโต ภายใต้ร่มเงาต้นไม้ป่าธรรมชาติ และซาแรนพรางแสง 50 – 70 เปอร์เซ็นต์ พบว่าสามารถเจริญเติบโตได้ดีและสามารถให้ดอกในปีที่ 3 ของการปลูกด้วยต้นกล้าจากการปักชำต้น และจะออกดอกประมาณปลายเดือนมีนาคม ถึง เมษายน โดยจะเร็วกว่าสายพันธุ์พื้นเมืองประมาณ 1 เดือน เนื่องจากวานิลลาเป็นพืชเลื้อยสามารถมีอายุข้ามปีได้หลายปี จึงมีการศึกษาถึงวัสดุที่ใช้ทำค้างเกาะ ทั้งค้างมีชีวิต คือ ต้นไม้ที่ใบสามารถพรางแสงได้ 50 – 70 เปอร์เซ็นต์ (ต้น Facultalia ซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่ว) และค้างเกาะซีเมนต์ พบว่าการใช้ค้างซีเมนต์น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีทีสุดในการปลูกวานิลลาเชิงการค้า นอกจากนี้การเปรียบเทียบการใช้วัสดุคลุมดินด้วยกาบมะพร้าวสับ พืชตระกูลถั่ว และหญ้า นั้นไม่พบความแตกต่างในการเจริญเติบโตของวานิลลา

     สำหรับการศึกษาการบ่มฝักวานิลลาพบว่าการประยุกต์วิธีการบ่มฝักของประเทศมาดากาสก้าร์โดยผ่านกระบวนการบ่มหลักๆ 4 ขั้นตอน คือ

 1. Killing
 2. Sweating
 3. Slow drying
 4. Conditioning

     สามารถทำให้ฝักวานิลลามีกลิ่นหอม สีของฝักเป็นสีช็อคโกเล็ตเข้ม ฝักมีความนุ่ม ความชื้นประมาณ 30-40 เปอร์เซนต์ เมื่อนำไปวิเคราะห์ปริมาณสารวานิลลิน พบว่ามีประมาณ 2.21 เปอร์เซ็นต์ ทัดเทียมกับต่างประเทศ ที่ผิวฝักพบผลึกสีขาวใสของวานิลลิน หรือเรียกกันว่า frost เกาะอยู่ ซึ่งบางประเทศใช้เป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพฝักวานิลลาที่ดี

     ในปี 2549 ได้มีการศึกษาทดลองปลูกในโรงเรือนพลาสติกที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ระดับความสูง 1,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล พบวาสามารถให้ผลผลิตสูง และให้ผลผลิตต่อเนื่องทุกปี ฝักที่บ่มมีปริมาณสารวานิลลิน สูงถึงประมาณ 2.40 เปอร์เซ็นต์ แต่การสุกแก่ของฝักจะประมาณ 12 เดือน ซึ่งนานกว่าที่ศูนย์ป่าเมี่ยงประมาณ 2 เดือน ทำให้คาบเกี่ยวกับการออกดอกรุ่นใหม่ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธุ์ ทำให้ไม่สามารถตัดแต่งทรงต้นหลังเก็บเกี่ยวได้

     จากการศึกษาดังกล่าว มูลนิธิโครงการหลวงได้ขยายผลการวิจัยสู่การผลิตเชิงการค้าโดยส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูง 8 ราย ปลูกในระบบโรงเรือนพลาสติก ผ่านการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และเกษตรกร 4 รายปลูกในระบบโรงเรือนพรางแสงที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

    สำหรับผลผลิตจากการศึกษาทดลองวานิลลานั้นได้ส่งจำหน่ายในรูปฝักวานิลลาบ่มผ่านฝ่ายตลาดของมูลนิธิโครงการหลวง และทดลองผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในเมนูอาหาร เช่น น้ำเชื่อมวานิลลา น้ำเลมอนผสมวานิลลา และฟักทองวานิลลา ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ภายใต้แนวคิดว่าการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ผลิตมากขึ้นจะทำให้มีผลผลิตฝักวานิลลาบ่มที่ผ่านกระบวนการบ่มที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นต่อไป โดยได้ขยายงานการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไปยังศูนย์ต่างๆ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง (เป็นศูนย์เรียนรู้ศึกษาการผลิตวานิลลา) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง บ้านโป่งคำ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน เป็นต้น

    ทั้งนี้ การศึกษาวิจัยเพื่อลดระยะเวลาการบ่มฝัก หรือ การพัฒนาสายพันธุ์ที่ต้านทานโรคเน่าจากเชื้อรา และพัฒนาสายพันธุ์ที่สามารถให้ดอกผสมตัวเองได้โดยไม่ต้องใช้แรงงานคนช่วยผสมดอก นับว่ามีความจำเป็นในการปลูกวานิลลาเชิงการค้าของประเทศไทยและของโลก

54 thoughts on “โครงการตามแนวพระราชดำริ : การผลิตกล้วยไม้สกุลวานิลลาเชิงพาณิชย์

 1. ปัจจุบัน ทาง วว. ไม่ได้ดำเนินการโครงการผลิตกล้วยไม้สกุลวนิลลาแล้วค่ะ แต่อย่างไรก็ตาม อาจสอบถามไปที่ ดร.ชนะ พรหมทอง ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่เบอร์ 025779049 ค่ะ

 2. อยากได้ข้อมูลการปลูกวนิลลา และอยากขอเข้าไปชมแปลงปลูกด้วยครับ

 3. ในเบื้องต้นรบกวนลองสอบถาม ดร.ชนะ พรหมทอง ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่เบอร์ 025779049 นะคะ

 4. สวัสดีค่ะ, สนใจอยากปลูกวนิลาค่ะ และ อยากเข้าไปเยี่ยมชมในโครงการค่ะพร้อมกับศึกษาข้อมูล ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

 5. สวัสดีเราสามารถขายพืชของวานิลลา Tahitensis และ Planifolia ขนาดประมาณ100ซม
  เรามีพืชจากห้องปฏิบัติการในหลอดทดลองด้วยเช่นกันอีเมล: growingvanilla@gmail.com

 6. สวัสดีฉันสามารถขายได้ในจังหวัดสุรินทร์ – ศรีสะเกษการตัดของ Vanilla Tahitensis และ Planifolia
  อีเมล: growingvanilla@gmail.com

 7. สวัสดีค่ะ
  สนใจปลูกต้นวนิลลา ไม่ทราบว่าหาซื้อต้นกล้าที่ใหนได้บ้างคะ

 8. วว. ไม่ได้มีการจำหน่ายฝักวนิลาค่ะ ในส่วนของ การผลิตกล้วยไม้สกุลวานิลลาเชิงพาณิชย์ นั้น วว. รับผิดชอบในด้านสนับสนุนเรื่องความรู้และเทคโนโลยีให้กับโครงการหลวงฯค่ะ

 9. สวัสดีครับ
  อยู่เชียงรายครับ สนใจอยากปลูกครับและอยากสอบถามมีฝักวนิลา จำหน่ายด้วยมั๊ยครับ

 10. ในเบื้องต้นได้แจ้งให้ ดร.ชนะ พรหมทอง ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ 025779049 ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวรับทราบเพื่อติดต่อกลับแล้วค่ะ

 11. สวัสดีค่ะ สนใจการปลูกวนิลา บนพื้นที่ทางจ.เชียงราย ปลูกในพื้นที่ใกล้เคียงกับกาแฟที่ปลูกอยู่แล้ว รบกวนขอรายละเอียดงานวิจัยฉบับเต็ม ขอบพระคุณมากค่ะ

 12. ในเบื้องต้นได้แจ้งให้ ดร.ชนะ พรหมทอง ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ 025779049 ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวรับทราบเพื่อติดต่อกลับแล้วค่ะ

 13. มีที่อยู่แม่ริม เป็นที่บนดอยสูง800ม.เหนือระดับน้ำทะเล มีโครงการจะพัฒนาที่ให้เป็นเชิงเกษตรกรรมค่ะ อ่านข้อมูลเบื้องต้นของงานวิจัยนี้แล้วสนใจมากค่ะ อยากรบกวนขอเข้าโครงการด้วยได้มั้ยคะ

 14. สามารถประสานเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ดร.ชนะ พรหมทอง ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวได้ที่ 025779049 ค่ะ

 15. สนใจต้นพันธุ์ครับ

 16. สนใจปลูกวนิลาค่ะ ต้องทำยังไงบ้างค่ะ

 17. สามารถประสานเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ดร.ชนะ พรหมทอง ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวได้ที่ 025779049 ค่ะ

 18. สามารถประสานเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ดร.ชนะ พรหมทอง ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวได้ที่ 025779049 ค่ะ

 19. สวัสดีค่ะ กำลังศึกษาการปลูกวานิลลาในไทย มี email เพื่อติดต่อ ดร.ชนะ พรหมทอง ไหมคะ อยู่เชียงใหม่พอดี ไม่ทราบว่าเข้าไปติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะ

 20. สวัสดีค่ะ อยากขอซื้อต้นพันธุ์มาปลูกที่ปากช่องค่ะ ชอบกลิ่นของวานิลามากค่ะ ไม่เคยทราบว่าปลูกได้ที่เมืองไทย เพิ่งย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยค่ะ

 21. สามารถสอบถามข้อมูลได้จาก ดร.ชนะ พรหมทอง ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ โทรศัพท์ 0 2577 9058 ค่ะ

 22. สนใจต้นพันธุ์ครับ ติดต่อได้ที่ไหน

 23. ประสาน ดร.ชนะ พรหมทอง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว เพื่อติดต่อกลับแล้วค่ะ

 24. ทองผาภูมิ สามารถปลูกได้หรือไม่คะ ขอข้อมูลด้วยค่ะ

 25. สนใจศึกษาข้อมูลวิจัยฉบับเต็มค่ะ

 26. ประสาน ดร.ชนะ พรหมทอง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว เพื่อติดต่อกลับแล้วค่ะ

 27. รบกวนขอข้อมูลวิจัยฉบับเต็มด้วยครับ
  สนใจปลูกในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

 28. สนใจต้นพันธุ์วนิลาค่ะ สามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างคะ

 29. เคยเห็นในสารคดี ที่ Mexico ปลูกให้เลื้อยบนต้นส้ม บ่มให้ฝักตาย ตากให้แห้งหลายรอบ คัดเกรดเอาฝักที่เป็นเชื้อราออก ส่งออกขายกิโลละหลายพันบาท เลยคิดว่าประเทศไทยอยู่ระนาบเส้นศูนย์สูตรใกล้เคียงกับ Mexico น่าจะปลูกได้ มาเจอบทความนี้ บ้านเราปลูกได้จริงๆ ถ้าเราสามารถผลิตได้เยอะ หาลูกค้าที่ต้องการวานิลาคุณภาพดี คัดเกรดคุณภาพขาย น่าสนใจมากครับ

 30. ประสาน ดร.ชนะ พรหมทอง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว เพื่อติดต่อกลับแล้วค่ะ

 31. สอบถามเรื่องข้อมูลการวิจัยฉบับเต็มครับ

 32. ในเชียงใหม่มี ฝักวานิลาจำหน่ายที่ไหนบ้างครับ

 33. ประสาน ดร.ชนะ พรหมทอง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว เพื่อติดต่อกลับแล้วค่ะ

 34. สนใจเมล็ดพันธุ์ สำหรับเกษตรกรทำการทดลองปลูกด้วยคะ

 35. ประสาน ดร.ชนะ พรหมทอง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว เพื่อติดต่อกลับแล้วค่ะ

 36. สวัสดีค่ะ
  สนใจต้นพันธุ์วานิลาค่ะ

 37. ประสาน ดร.ชนะ พรหมทอง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว เพื่อติดต่อกลับแล้วค่ะ

 38. สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่ามีต้นพันธุ์สำหรับเกษตรกรณ์ที่ต้องการลองปลูกไหมคะ?

 39. ประสาน ดร.ชนะ พรหมทอง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว เพื่อติดต่อกลับแล้วค่ะ

 40. เป็นโครงการที่น่าสนใจผมมีตวามสนใจฝนพืชชนิดนี้ อยากได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม จะขอข้อมูลผ่านทางE-mail ได้มั้ยครับ

 41. I did contact Dr. Chana Phromtong who is responsible for the project for future information according to your question.

 42. ประสาน ดร.ชนะ พรหมทอง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว เพื่อติดต่อกลับแล้วค่ะ

 43. i want visit your vanilla farm,,,
  would you pleasw give me the address & tel
  i from korea and i want plant vanilla in korea

 44. พอดีสนใจอยากได้ข้อมูลงานวิจัยฉบับเต็มค่ะ

 45. ปัจจุบัน วว. ยังไม่ได้มีการจัดจำหน่ายฝักวานิลลา เนื่องจากยังไม่มีผลผลิตค่ะ อย่างไรก็ตามหากสนใจในรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวานิลลาสามารถติดต่อได้ที่ ดร.ชนะ พรหมทอง ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ 025779049 ค่ะ

 46. สนใจพพันธุ์วานิลลาครับ

 47. เรียนคุณ Sombut ตอนนี้ยังไม่ได้ผลิตค่ะ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *