นกกินปลีอกเหลือง, Olive-backed Sunbird

การวิจัยและพัฒนาสารปรุงแต่งกลิ่นรสจากธรรมชาติ

นกกินปลีคอสีม่วง, Purple-throated Sunbird

การวิจัยและพัฒนาการเพาะเห็ดสมุนไพรเพื่อเป็นวัตถุดิบที่มีมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเห็ด

นกขุนทอง, Hill Myna

นวอัตลักษณ์กับ วว. : มะขาม น้ำพุร้อนเค็ม อะโวคาโด

นกอีเสือสีน้ำตาล, Brown Shrike

นกแซวสวรรค์, Asian Paradise-flycatcher

10 สุดยอดแนวโน้มเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์สำหรับปี 2020 โดย Gartner The series Ep3: Democratization (ดิโมเครติเซชัน)

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เปรี้ยวแดง (Begonia alicida C. B. Clarke) อย่างยั่งยืน