หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน ไตรมาสที่ 3/2557

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน เดือนกรกฎาคม – กันยายน  2557 โดย กองจัดการความรู้  ศูนย์ความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ……PROMOTION! หนึ่งหน่วยงานสมัครอบรม 1 หลักสูตร จำนวน 4 ท่าน เข้าอบรมฟรี 1 ท่าน…….. • หลักสูตรอบรม ณ โรงแรมเค ยู โฮม (KU HOME) อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  เวลา 08.30-16.00 น. สอบถามเส้นทาง โทร. 0 2579 0010-15 ลำดับ ชื่อหลักสูตร Continue reading หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน ไตรมาสที่ 3/2557