ผลการคัดเลือก “100 เล่ม หนังสือดีวิทยาศาสตร์”

พิจารณาคัดเลือกจากหนังสือวิทยาศาสตร์กว่า 700 เล่ม ที่เขียนขึ้นโดยคนไทย และพิมพ์ขึ้นในระหว่างปี 2537-2548 จนเหลือเพียง 100 เล่ม แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บันเทิงคดี 30 เล่ม และ สารคดีและความรู้ทั่วไป 70 เล่ม ซึ่งคัดเลือกโดยพิจารณาจากหนังสือที่มีเนื้อหาวิทยาศาสตร์โดยตรง, มุ่งส่งเสริมวิทยาศาสตร์ หรือแสดงภูมิปัญญาเชิงวิทยาศาสตร์ของผู้เขียน ยกเว้นหนังสือแปล หนังสือคู่มือ ตำราเรียน และแบบเรียน ประเภทบันเทิงคดี จำนวน 30 เล่ม ได้แก่        1. กาลเวลา โดย จุฑารัตน์        2. ใครทำร้ายโลก โดย อัมพร Continue reading ผลการคัดเลือก “100 เล่ม หนังสือดีวิทยาศาสตร์”

ผื่นที่ลักษณะเป็นวงด่างขาวจาง ๆ นี้คืออะไร

เวลาที่เราเห็นคนที่มีความพิการที่มือ เท้า ใบหน้า และใบหู เรามักจะสงสัยว่าเขาเป็นโรคอะไร โดยเฉพาะในสมัยโบราณมีผู้เชื่อว่าคนที่เป็นโรคติดต่อชนิดนี้เป็นผู้ที่ประพฤติตนไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ขัดต่อข้อห้ามทางศาสนาหรือประเพณีต่าง ๆ ซึ่งจริง ๆ แล้วถือว่าเป็นความเชื่อที่ผิด ดังนั้นเรามาทำความรู้จักกับโรคนี้กันดีกว่า โรคนี้เรียกว่า โรคเรื้อน โรคเรื้อน เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชื่อ ไมโคแบคทีเรีย เลแปร (Mycobacterium lepreae) ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับ วัณโรค แต่อาการจะไม่รุนแรงเฉียบพลันจนทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ความตายได้ ตรงกันข้ามกลับมีอาการลุกลามอย่างช้า ๆ จนในระยะหลังทำให้เกิดความพิการที่มือ เท้า ใบหน้า และใบหู ซึ่งหากมารับการรักษาเสียแต่ในระยะเริ่มแรก ก็สามารถหายได้ง่าย และไม่ก่อเกิดความพิการดังกล่าว อาการของโรค เชื้อโรคเรื้อน ก่อให้เกิดอาการของโรคที่ผิวหนังและเส้นประสาทส่วนปลาย การอักเสบของเส้นประสาทส่วนปลายจะทำให้กล้ามเนื้อที่ควบคุมด้วยเส้นประสาทเส้นนั้นฝ่อลีบไป ทำให้มือเท้าหงิกและกุดได้ในระยะท้ายของโรค โดยในระยะแรกของโรคมักจะมีผื่นจำนวนเล็กน้อย ผื่นมักจะมีลักษณะเป็นวงด่างขาวจาง ๆ Continue reading ผื่นที่ลักษณะเป็นวงด่างขาวจาง ๆ นี้คืออะไร

u-Leaning เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด

ยุคนี้ต้องมีตัวอักษรย่อนำหน้าคำต่างๆ ให้ได้ฉงนสงสัยกันเรื่อยมา ตั้งแต่ e- (electronic)  m- (mobile)  แล้วก็มาถึงยุคของ u- กันบ้าง อันที่จริงอาจจะไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่ซะทีเดียว แต่เหมือนการผสมระหว่าง e- และ m- เข้าด้วยกัน เอามาปั่นเทรวมในแก้ว แลัวตกแต่งเพิ่มเติมให้ดูดีทันสมัยเป็นที่นิยมในสังคมก็ว่าได้ ด้วยเทคโนโลยีที่วิ่งไวเหมือนติดจรวดเช่นทุกวันนี้ด้วยแล้ว ยิ่งเอื้ออำนวยให้ u-Learning ได้ออกมาแนะนำตัวแก่ผู้รักการเรียนรู้ให้ได้ทำความรู้จักกัน หลายคนรู้จักและคุ้นเคยกับ e-Learning มาแล้วว่าเป็นการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ ซึ่งพัฒนารูปแบบต่อเนื่องมาจาก WBI (Web-based Instruction) โดยนำความสามารถของเทคโนโลยีด้านเครือข่ายมาใช้เพื่อการเรียนรู้ แต่ในช่วงแรกการเรียนแบบนี้จะเรียนกันในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อต่ออินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาขึ้นอีกขั้น ก็ถึงยุคของ m- ได้ออกมาแนะนำตัวให้ใครต่อใครได้รู้จักกันในทางการศึกษาก็คือ m-Learning นั่นเอง เหตุที่คุณ m- Continue reading u-Leaning เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด

Thailand ICT Managment Forum

ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน Thailand ICT Excellence Awards 2008 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมมือกับ SIPA, NECTEC, Software Park Thailand และ CITU ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาองค์กรและผู้บริหารที่สามารถนำระบบไอทีไปใช้พัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งไฮไลต์ของงานนอกจากเป็นการประกาศผลและมอบรางวัลแล้ว ยังมีการเสวนาและอภิปรายที่น่าสนใจดังพอสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตในปัจจุบัน วิกฤต มีทั้ง อันตราย และ โอกาส ดังนั้นในภาวะวิกฤตจึงควรคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ ควรหานวัตกรรมที่ไม่ใช้เงิน ในโลกปัจจุบัน นวัตกรรมด้านสินค้าและการบริการที่ตอบสนองความต้องการตลาดที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เป็นสิ่งจำเป็น บุคลากร ถือเป็น โอกาส ที่สำคัญขององค์กร เราต้องกล้าที่จะเปลี่ยน Continue reading Thailand ICT Managment Forum

สาเหตุที่ติดไวรัสจากยูเอสบีพอร์ต

โดยปกติเมื่อคุณเสียบอุปกรณ์พวกยูเอสบี ธัมไดร์ฟ หรือแฟลชเมมโมรี่ เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมไวรัสที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ยูเอสบี ธัมไดร์ฟ และแฟลชเมมโมรี่ นั้น จะไม่สามารถทำให้ตัวเองทำงานได้ด้วยตัวของมันเอง  สาเหตุที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราจะติดไวรัสที่มากับอุปกรณ์เหล่านั้น เกิดได้จาก 2 กรณีคือ มาจากความอัจฉริยะของระบบปฏิบัติการวินโดวน์ที่รองรับระบบปลักแอนด์เพลย์ (Plug and Play) นั่นคือระบบที่สามารถทำให้อุปกรณ์ทุกประเภทที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า Autorun ดังนั้นผู้เขียนโปรแกรมไวรัสจึงนำจุดอ่อนนี้มาใช้เป็นตัวเปิดโปรแกรมไวรัสให้ทำงาน ซึ่งไฟล์ที่ทำให้โปรแกรมทำงานโดยอัตโนมัติมีชื่อว่า Autorun.inf มาจากการที่ผู้ใช้ดับเบิลคลิกไปที่โฟลเดอร์ไวรัส โดยผู้พัฒนาไวรัสจะสั่งการให้โปรแกรมไวรัสทำการก๊อบปี้ตัวเองเป็นไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่มีชื่อเหมือนงานเดิมของเรา เพื่อหลอกเราให้ไปดับเบิลคลิกที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่มีชื่อเหมือนงานนั้น ๆ  ซึ่งหากคลิกไปแล้วโปรแกรมไวรัสตัวร้ายก็จะมุ่งเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของเราเพื่อทำงานตามที่ถูกผู้พัฒนาไวรัสกำหนดไว้ทันที

การเอาโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออกจาก Startup ด้วย MSCONFIG

ปกติเมื่อทำการเปิดเครื่อง เครื่องจะเรียกโปรแกรมที่ถูกระบุไว้ในรายการ Startup เพื่อทำการ run โปรแกรมนั้นอัตโนมัติ เช่น โปรแกรมจัดการไวรัส โปรแกรม MSN เป็นต้น ซึ่งหากมีการระบุให้เรียกโปรแกรมเปิดทำงานมาก หน่วยความจำ หรือ memory สำหรับการใช้งานของเครื่องก็จะถูกลดลงไปตามความต้องการในการใช้หน่วยความจำของโปรแกรมนั้น ๆ เช่น เดิมเครื่องมีหน่วยความจำ 2.5 GB ใช้ระบบปฏิบัติการ (OS:Operating System) เป็น Microsoft Windows VistaTM Business พร้อมทั้งระบุให้เปิดโปรแกรมจัดการไวรัส และ MSN  ดังนั้นเครื่องจะมีหน่วยความจำเหลือสำหรับใช้งานอื่นอีกประมาณ 62%  ดังนั้นหากไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมใดควรเอาโปรแกรมออกจากรายชื่อ โดยมีขั้นตอนดังนี้ หากระบบปฏิบัติการของคุณเป็น Microsoft Windows XP Continue reading การเอาโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออกจาก Startup ด้วย MSCONFIG

หลักการฟังขั้นพื้นฐาน

หลักการฟังขั้นพื้นฐาน LADDER (บันได) L คือ Look at the other person (มองคนพูด) A คือ Ask questions (ตั้งคำถาม) D คือ Don’t interrupt (อย่าขัดคอ) D คือ Don’t change the subject (อย่าเปลี่ยนเรื่อง) E คือ Express emotion with control (ควบคุมอารมณ์) R คือ Responsively Listen (แสดงอาการสนใจ

The Five Disciplines

Team Learning ทีมเรียนรู้ (อุดมสามัคคี) Share Vision มองและมีวิสัยทัศน์ร่วม Mental Models เข้าใจกรอบความคิด Personal Mastery เชี่ยวชาญและเป้นที่หนึ่งในหน้าที่การงาน Systems Thinking คิดเป็นเชิงระบบ

ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้

Sensitivity to changes in the external environment มีสำนึกและไวต่อสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป Agility & Flexibility in responding to change มีความเร็วและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง Open honest communication มีการติดต่อสื่อสารแบบเปิดเผย ซื่อตรง No fear ไม่มีความกลัว Trust and respect for all members มีความไว้วางใจและเคารพในซึ่งกันและกันของสมาชิกในองค์กร ทั้งหมด Alignment around shared vision & values วิสัยทัศน์ร่วมสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร Commitment Continue reading ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้

การสร้างสภาพแวดล้อมขององค์กรที่มีสุขภาพดี

Openness มีบรรยากาศที่เปิดกว้าง Mutual Respect มีความเคารพซึ่งกันและกัน Commitment มีคำมั่นสัญญา Shared Vision มีวิสัยทัศน์ร่วม Safe to Take Risk มีความรู้สึกปลอดภัยต่อความเสี่ยง No Dictators ไม่มีผู้เผด็จการ OK to Disagree สามารถมีความคิดเห็นที่ต่างไปได้ Being Listened To สามารถออกความคิดเห็นได้ พูดได้ และมีคนรับฟัง Humble มีความอ่อนน้อมถ่อมตน