European Higher Education Fair 2008

คณะกรรมการสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย หรือ อีซี (Delegation of the European Commission to Thailand) จะจัดงาน European Higher Education Fair 2008 (EHEF 2008) ในระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นการจัดงานร่วมในงาน มหกรรมการศึกษาเพื่ออนาคตครั้งที่ 5 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อให้คณาจารย์ อาจารย์ … Read More

ข่าวเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3/2551 และแนวโน้มปี 2551 และ ปี 2552

เอกสารการแถลงข่าวเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3/2551 และแนวโน้มปี 2551 และ ปี 2552 1. Economic Outlook : ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามและแนวโน้มปี 2551 และ ปี 2552 [ภาษาไทย] [ภาษาอังกฤษ] 2. การประมวลผลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาส 3/2551 [ภาษาไทย] [ภาษาอังกฤษ] 3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 3/2551 [ตาราง excel] ที่มา : … Read More

งานจุฬาวิชาการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดงานจุฬาวิชาการขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2551 เพื่อนำเสนอผลงาน และกิจกรรมต่างๆทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในงานมีการจัดนิทรรศการที่น่าสนใจดังนี้ นิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรม ครั้งที่ 15 ศูนย์เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้จัดกิจกรรมด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่ ห้อง 315 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลินิกทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาธุรกิจที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมพิเศษที่เรียกว่า ‘คลินิกทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาธุรกิจที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน’ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในแง่มุมต่างๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กระบวนการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น … Read More

ANSCSE 13

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จะจัดงาน ANSCSE 13 – The 13th Annual Symposium on Computational Science and Engineering ระหว่าง 25-27 มีนาคม 2552 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดย ANSCSE หรือ Annual Symposium on Computational Science … Read More

KM LITE ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2551

Knowledge Magazine online by TISTR Knowledge Centre ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2551 ฉบับที่สองของเคเอ็มไลต์ส่งท้ายปี 2551 นี้กับนานาสาระที่น่าสนใจเช่นเคย อาทิ อย่างไรเรียกว่าการเรียนรู้สารสนเทศ มารู้จักกับ Big 6 Information Skills Model เก้าคนก้าวไปในโลกกว้าง องค์กรแห่งการเรียนรู้…ฟังดูหรูแต่ดูแล้วก็น่าจะทำได้ ทำความรู้จักกับ TISTR BLOG … Read More

ปริมาณแคลอรี่ในอาหาร

โดยปกติคนเราไม่จำเป็นต้องอดอาหารหรืออดมื้ออาหาร เพียงแค่รู้จักควบคุมปริมาณแคลอรี่ที่บริโภคในแต่ละวันให้ไม่มากเกินความต้องการของร่างกายเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว หากวันไหนคุณรู้สึกอยากทานอะไรที่มีปริมาณแคลอรี่* ที่มาก คุณก็สามารถทานได้ เพียงแต่ในมื้ออื่น ๆ ของวันนั้น คุณควรเลือกอาหารที่มีปริมาณแคลอรี่น้อย แต่อิ่มท้อง แค่นั้นก็เท่ากับว่าคุณสามารถควบคุมอาหารได้อย่างมีความสุขแล้ว มาดูกันดีกว่าค่ะว่า ปริมาณแคลอรี่ในอาหารแต่ละชนิด มีค่าโดยประมาณเป็นเท่าไหร่กัน * แคลอรี (Calorie) เป็นหน่วยวัดพลังงานอย่างหนึ่ง โดยทั่วไปการวัดหน่วยพลังงานมักใช้หน่วย “จูล” ซึ่งเป็นมาตราเอสไอสำหรับการวัดพลังงาน ส่วนแคลอรีมักใช้ในการวัดหน่วยพลังงานอาหาร ซึ่ง 1 แคลอรี มีค่าเท่ากับพลังงานที่ต้องใช้เพื่อทำให้อุณหภูมิของน้ำ 1 กรัม เพิ่มขึ้น 1 … Read More

เมลามีน

เมลามีน เป็น สารอินทรีย์เคมี ที่มีชื่อทางเคมีว่า 1,3,5-triazin-2,4,6-triamine มีลักษณะเป็นผงสีขาว ละลายน้ำได้เล็กน้อย โครงสร้างมีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบถึง 66 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก การใช้ประโยชน์จากเมลามีน ใช้ในการผลิตพลาสติก ภาชนะบรรจุอาหาร โฟม กาว ฟอเมกา ฉนวนไฟฟ้าและเก็บเสียง ตัวกรอง สีย้อมในหมึก สารทำความสะอาดและปุ๋ย เมลามีนต่อผลกระทบต่อสุขภาพ เมลามีน มีความเป็นพิษแบบเฉียบพลันในระดับต่ำ สามารถสลายตัวอย่างรวดเร็วในรูปของปัสสาวะภายใน 3 ชั่วโมง โดยพิษหลักที่เกิดจากการได้รับสารเมลามีนในสัตว์ทดลอง คือ ปฏิกิริยาการอักเสบ ความดันโลหิตสูง … Read More

ข่าวอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

• หลักสูตร การทวนสอบความถูกต้องของกระบวนการ (Process Validation)    วันที่ 1-2 ธันวาคม 2551 • หลักสูตร การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้าสำหรับ ISO 9001 : 2000    วันที่ 4 ธันวาคม 2551 • หลักสูตร การวิเคราะห์สาเหตุและการประยุกต์ใช้แผนภาพก้างปลาอย่างมีประสิทธิผล     วันที่ 12-13 ธันวาคม 2551 • หลักสูตร Failure Mode and Effect Analysis : … Read More

ยูบิควิตัส – IT จะอยู่ทุกที่กับคุณ

ubiquitous(ยู-บิก-ควิ-ทัส) คลื่น IT ลูกที่3 เป็นภาษาลาติน มีความหมายว่า อยู่ในทุกแห่ง หรือ มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง  Mark Weiser (มาร์ค ไวเซอร์) แห่งศูนย์วิจัย Palo Alto ของบริษัท Xerox ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้คำนิยาม Ubiquitous Computing (ยูบิควิตัสคอมพิวติง) ไว้ว่า  กระบวนการบูรณาการ (integrating) คอมพิวเตอร์เข้ากับ Physical World อย่างไร้ของเขต … Read More

Gartner’s Top 10 Strategic Technologies for 2008

  Green IT หรือ การนำ IT มาแก้ไขปัญหาโลกร้อย โดยช่วยประหยัดพลังงาน ลดมลภาวะที่เป็นพิษ สร้างสภาวะแวดล้อมโลกให้ดีขึ้น Unified Communication (UC) หรือ การรวมทุกระบบของการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นสื่อ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ทุกประเภทเข้าไว้ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร Business Process Modeling หรือ รูปแบบการบริหารจัดการกระบวนการธุรกิจ ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องการนำสถาปัตยกรรมการบริการ (SOA) มาใช้ MetaData Management หรือ … Read More