การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS Joomla!

“ขอสงวนสิทธิสำหรับพนักงาน วว. เท่านั้นค่ะ” หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้ CMS ที่ชื่อ Joomla นั้นประกอบด้วยบทเรียน 3 ระดับ คือ 1. Joomla! Tunner สำหรับการจัดการ บริหารข้อมูลเว็บไซต์ และการปรับแต่ง Joomla CMS -> คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บทเรียน 2. Joomla! Template Design สำหรับการออกแบบเทมเพลทสำหรับการใช้งานกับระบบ Joomla CMS -> … Read More

คู่มืออบรมเรื่อง OpenOffice.Org

เป็นหลักสูตรที่แนะนำการนำเอา OpenOffice.Org ซึ่งเป็นชุดโปรแกรม Open Source Software ที่ทำงานทางด้านสำนักงานเหมือนชุดโปรแกรม Microsoft Office โดยบทเรียนประกอบด้วยการใช้ Writer ซึ่งทำงานเหมือน Word, Impress ซึ่งทำงานเหมือน PowerPoint, Calc ซึ่งทำงานเหมือน Excel, Math และ Base ซึ่งทำงานเหมือน Access คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่หลักสูตร จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ข้อควรระวังในการประเมินผล Competency

* ไม่ควร นึกถึงแต่เรื่องราวที่พึ่งเกิดขึ้น (Recency Effects) * ไม่ควร นำพฤติกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินมาประเมิน * พิจารณาที่ พฤติกรรมการทำงาน ไม่ใช้ที่ผลงาน    (คนที่ทำผลงานได้ดีอาจมีพฤติกรรมที่ไม่ดีก็ได้ คนที่มีผลงานไม่ดีอาจมีพฤติกรรมที่ดีก็ได้) * แต่ละคน สมควรมีจุดอ่อนและจุดแข็ง * ไม่จำเป็นต้องดีทั้งหมด หรือแย่ทั้งหมด         ** “ในเมื่อเรื่องนั้นทำได้ขนาดนั้น ที่เหลือก็ประมาณนั้นแหละ” (Halo Effects)        ** “คนคนนี้ทำอะไรก็คงแย่ ก็เหมือนเรื่องนั้นนั่นแหละ”  (Horns … Read More

คำแนะนำการประเมิน Competency

* การประเมินสมรรถนะ มาจากการ สังเกตพฤติกรรม เทียบกับพฤติกรรมตามสมรรถนะต้นแบบ ไม่ได้ใช้การวิเคราะห์ หรือความรู้สึก * การประเมินสมรรถนะเป็นไป เพื่อการพัฒนา ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงาน และการจ่ายค่าตอบแทน * คะแนนการประเมินสมรรถนะของแต่ละคน ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ เพราะแต่ละคนมีสมรรถนะ และพฤติกรรมชี้วัดที่แตกต่างกัน * ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะน้อยกว่ามาตรฐาน ไม่ได้แปลว่าไม่มีความสามารถเสมอไป * ต้องแยกแยะความถูกใจหรือขัดใจ ออกจากการประเมินสมรรถนะ * เทียบระหว่างพฤติกรรมของคนกับพฤติกรรมต้นแบบ ไม่ใช่ระหว่างคนกับคน

เลือกระดับ Competency อย่างไร?

* ให้ตอบคำถามว่า ทำพฤติกรรมที่ระดับใด “บ่อยที่สุด” * หาก พฤติกรรม ที่แสดงออก ตรงกับหลายระดับให้ตอบคำถามว่า ทำพฤติกรรมระดับใด “บ่อยกว่ากัน” * หาก พฤติกรรม ที่แสดงออก “บ่อย” เท่าๆ กันทั้ง 2 ระดับ ให้เลือกระดับที่สูงกว่า * ควรจะมีการแสดงพฤติกรรมจริง เกินครึ่งของจำนวนพฤติกรรมชี้วัด ของแต่ละระดับ

NGV vs LPG

NGV หรือ Natural Gas Vehicles ซึ่งสากลเรียกว่า CNG : Compressed Natural Gas หรือ ก๊าซธรรมชาติอัด คือ ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์  ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีสถานะเป็นก๊าซที่เบากว่าอากาศ เมื่อรั่วจะลอยขึ้นสู่อากาศทันที เกิดขึ้นจากการนำก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ที่มีองค์ประกอบของก๊าซมีเทน มาอัดจนมีความดันสูงประมาณ 3,000 ปอนด์/ตารางนิ้ว LPG หรือ Liquefied Petroleum Gas คือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ … Read More

เกี่ยวกับระบบพิสูจน์ตัวตนแบบไบโอเมตริก

วิธีพิสูจน์ตนด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริกสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ แบบที่ตรวจสอบจากลักษณะทางกายภาพกับการตรวจสอบจากพฤติกรรม สำหรับการตรวจสอบจากลักษณะทางกายภาพนั้นจะดูจากของอวัยวะของร่างกายอย่างเช่น ลายนิ้วมือ ม่านตา เรติน่า รวมทั้งหน้าตาและลายมือด้วย ส่วนการตรวจสอบจากพฤติกรรมนั้นจะประกอบด้วยรูปแบบการกดคีย์บอร์ด ลายเซ็น และเสียง ลักษณะการทำงานของระบบไบโอเมตริกนั้นคือ ตัวเซ็นเซอร์จะอ่านข้อมูลดิจิตอลเกี่ยวกับไบโอเมตริกเข้ามา เช่น รูปร่างของมือของผู้ใช้ จากนั้นข้อมูลจากเซ็นเซอร์ก็จะได้รับการประมวลผลและมีการดึงเอาคุณลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนกันของแต่ละคนออกมา เช่น ขนาดของนิ้วและมือ จากนั้นข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะพิเศษนี้จะถูกใช้ในการสร้างเทมเพลต ซึ่งเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลชิ้นใหม่ เพื่อใช้แทนตัวลายนิ้วมือจริงๆ ที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์ จากนั้น การพิสูจน์ตนก็จะเปรียบเทียบเทมเพลตที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้กับไฟล์ที่มีอยู่แล้ว

พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 : SIEM

เนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 องค์กรจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์หรือหาผู้ให้บริการ เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือ Log ตามเงื่อนไขที่ พ.ร.บ. กำหนด เทคโนโลยีการวิเคราะห์ Log ที่ชื่อว่า SIEM หรือ Security Information and Event Management เป็นเทคโนโลยีวิเคราะห์ Log จากอุปกรณ์ไอทีต่างๆ ในองค์กรเพื่อให้เห็นสัญญานของการบุกรุกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แฮกเกอร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ และอันตรายรูปแบบต่างๆ ที่อาจจะคุมคามระบบเครือข่ายขององค์กร โดยจะวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบรายงาน เพื่อให้ผู้บริหารระบบไอทีรับรู้ถึงปัญหาด้านความปลอดภัยอย่างทันท่วงที โดยระบบ … Read More

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

หลังจากที่ วว. ได้นำการจัดการความรู้ (knowledge management) มาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2549 (งบประมาณ 2550) โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นที่ปรึกษา  วว. ได้นำเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลายอย่างมาทดลองใช้งานเพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการความรู้ อาทิเช่น ระบบจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (CMS : Content Management System) ที่ชื่อ Joomla! มาใช้ในการจัดทำเว็บไซต์การจัดการความรู้ ระบบเว็บบอร์ด (Webboard) เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 2 ทาง โปรแกรมวิกิ (Wiki) มาใช้ในการประมวลและกลั่นกรองความรู้ … Read More