การปกป้องอาหารจากการประสงค์ร้าย (Food Defense)
 การจัดการสารก่อภูมิแพ้อาหาร (Food Allergen Control)
 แนวทางการปรับเปลี่ยนสู่ Version ใหม่ ของระบบ ISO 22000 : 2018 (Food safety management systems: New Version)
 พื้นฐานการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
บริการฝึกอบรม Public Training >>
บริการฝึกอบรม Inhouse Training >>