ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกตำแหน่งรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรมตามประกาศรับสมัครที่ 60/42

รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกตำแหน่งรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรมทั้งนี้ ขอเชิญผู้มีรายชื่อ (ตามเอกสารแนบ) มาร่วมรับฟังคำชี้แจงข้อมูล วว. ในวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง 5501 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 5 เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี (กรณี ไม่สามารถเข้ารับฟัง คำชี้แจงในวันและเวลาดังกล่าวได้ วว. จักจัดส่งรายละเอียดเพื่อประกอบการจัดทาข้อมูลดังกล่าวให้ท่าน ทาง e-mail)

หมายเหตุ หากท่านไม่สะดวกเข้ารับฟังคาชี้แจง โปรดแจ้งกลับที่ นางสาวดวงพร มีพลอย และนายกิตติพงษ์ นุชโส หมายเลข 0-90992-8171 หรือ 0-81632-0411


วันที่ 29 ธ.ค. 2560
ผู้ผ่านการทดสอบสามารถติดต่อ
กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
วว.เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9388-9 ในวันเวลาราชการ
Download..ประกาศผลการสมัครงาน


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เลขที่ 60/16 (1) ตามประกาศรับสมัครที่ 60/16 (1)

        (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


วันที่ 31 มี.ค 2560
ผู้ผ่านการทดสอบสามารถติดต่อ
กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
วว.เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9388-9 ในวันเวลาราชการ
Download..ประกาศผลการสมัครงาน


ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 3 อัตรา และลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 60/15

มีกำหนดสอบข้อเขียนในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามเอกสารแนบ)


วันที่ 20 ก.พ. 2560
ผู้ผ่านการทดสอบสามารถติดต่อ
กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
วว.เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9388-9 ในวันเวลาราชการ
Download..ประกาศผลการสมัครงาน


ประกาศรับสมัคร ผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 60/8

กำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙        


วันที่ 08 ธ.ค. 2559
ผู้ผ่านการทดสอบสามารถติดต่อ
กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
วว.เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9388-9 ในวันเวลาราชการ
Download..ประกาศผลการสมัครงาน


ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 5 อัตรา (ที่แจ้งเลื่อนประกาศ)ตามประกาศรับสมัครที่ 60/5

นัดสอบข้อเขียนวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-12.00น.


วันที่ 25 พ.ย. 2559
ผู้ผ่านการทดสอบสามารถติดต่อ
กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
วว.เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9388-9 ในวันเวลาราชการ
Download..ประกาศผลการสมัครงาน


ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 9 อัตรา และลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 60/5
วันที่ 18 พ.ย. 2559
ผู้ผ่านการทดสอบสามารถติดต่อ
กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
วว.เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9388-9 ในวันเวลาราชการ
Download..ประกาศผลการสมัครงาน


ประกาศรับสมัคร ผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 60/4
วันที่ 09 พ.ย. 2559
ผู้ผ่านการทดสอบสามารถติดต่อ
กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
วว.เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9388-9 ในวันเวลาราชการ
Download..ประกาศผลการสมัครงาน


ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน ๔ อัตรา และลูกจ้างประจำ จำนวน ๒ อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 59/33
วันที่ 15 ก.ย. 2559
ผู้ผ่านการทดสอบสามารถติดต่อ
กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
วว.เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9388-9 ในวันเวลาราชการ
Download..ประกาศผลการสมัครงาน


ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน ๕ อัตรา และลูกจ้างประจำ จำนวน ๕ อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 59/33

 


วันที่ 12 ก.ย. 2559
ผู้ผ่านการทดสอบสามารถติดต่อ
กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
วว.เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9388-9 ในวันเวลาราชการ
Download..ประกาศผลการสมัครงาน


ประกาศรับสมัคร ผู้อำนวยการ จำนวน 3 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 59/35
วันที่ 09 ก.ย. 2559
ผู้ผ่านการทดสอบสามารถติดต่อ
กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
วว.เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9388-9 ในวันเวลาราชการ
Download..ประกาศผลการสมัครงาน


ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 5 อัตรา และลูกจ้างประจำ จำนวน 5 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 59/33

ขอเรียนแจ้งเลื่อนการประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เป็นวันที่ 12 กันยายน 2559 (เนื่องจากมีผู้สมัครส่งใบสมัครมาในวัน เสาร์-อาทิตย์ และใบสมัครดังกล่าวมีจำนวนมาก)ในการนี้ กบค. จึงต้องเลื่อนการประกาศผลดังกล่าว

และสอบข้อเขียนในวันที่  15 กันยายน 2559 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันที่ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ต่อไป


วันที่ 06 ก.ย. 2559
ผู้ผ่านการทดสอบสามารถติดต่อ
กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
วว.เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9388-9 ในวันเวลาราชการ
Download..ประกาศผลการสมัครงาน


ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 3 อัตรา และลูกจ้างประจำ 1 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 59/26
วันที่ 05 ส.ค. 2559
ผู้ผ่านการทดสอบสามารถติดต่อ
กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
วว.เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9388-9 ในวันเวลาราชการ
Download..ประกาศผลการสมัครงาน


ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 7 อัตรา และลูกจ้างประจำ 1 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 59/26
วันที่ 03 ส.ค. 2559
ผู้ผ่านการทดสอบสามารถติดต่อ
กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
วว.เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9388-9 ในวันเวลาราชการ
Download..ประกาศผลการสมัครงาน


ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 7 อัตรา และลูกจ้างประจำ 1 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 59/26

ขอเรียนแจ้งเลื่อนการประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เป็นวันที่ 3 สิงหาคม 2559

และสอบวันที่ 9 สิงหาคม 2559 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันที่ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ต่อไป


วันที่ 01 ส.ค. 2559
ผู้ผ่านการทดสอบสามารถติดต่อ
กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
วว.เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9388-9 ในวันเวลาราชการ
Download..ประกาศผลการสมัครงาน


 ประกาศผลรับสมัครพนักงาน จำนวน 6 อัตรา และลูกจ้างประจำ 2 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 59/23
วันที่ 23 มิ.ย. 2559
ผู้ผ่านการทดสอบสามารถติดต่อ
กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
วว.เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9388-9 ในวันเวลาราชการ
Download..ประกาศผลการสมัครงาน


ประกาศผลรับสมัครพนักงาน จำนวน 10 อัตรา และลูกจ้างประจำ 1 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 59/12ตามประกาศรับสมัครที่ 59/12
วันที่ 31 มี.ค 2559
ผู้ผ่านการทดสอบสามารถติดต่อ
กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
วว.เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9388-9 ในวันเวลาราชการ
Download..ประกาศผลการสมัครงาน