ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
01525 วว. ออกบทเฉพาะกาล ร่วมควบคุม ป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ในกิจกรรมการตรวจประเมิน รับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ บริการ  [ 1 ] [ 86 ]   2020-03-26 test [26-03-2020 19:56]
01524 วว.ขับเคลื่อนโครงการครัวชุมชน มุ่งสร้างนวัตอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ภายใต้แนวคิดดำเนินงาน “แชร์ ใช้ ทุกคนได้ประโยชน์”  [ 0 ] [ 145 ]   2020-03-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
01523 วว. แนะวิธีทำน้ำข้าวกล้องงอกจากข้าวสีนิล อุดมด้วยคุณค่าโภชนาการ สร้างอาชีพเสริมได้  [ 0 ] [ 127 ]   2020-03-19 ไม่มีข้อคิดเห็น
01522 วว. เสริมแกร่งชุมชน ตอบโจทย์ผู้บริโภค เพิ่มมูลค่าพืชอัตลักษณ์ในพื้นที่อุทยานธรณีเพชรบูรณ์ ผ่านโครงการ Thai Cosmetopoeia ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย คืนกำไรสู่สังคมอย่างยั่งยืน  [ 0 ] [ 110 ]   2020-03-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
01521 วว.ต้อนรับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแสนสุข ในโอกาสเยี่ยมชมอาคารคัดแยกขยะตำบลตาลเดี่ยว จังหวัดสระบุรี พร้อมหารือความร่วมมือการดำเนินโครงการนวัตอัตลักษณ์ เพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะชุมชน อย่างยั่งยืน  [ 0 ] [ 179 ]   2020-03-10 ไม่มีข้อคิดเห็น
01520 วว. หารือกับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน่วยงาน/ขอบเขตงานวิจัยของ วว.  [ 0 ] [ 111 ]   2020-03-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
01519 วว. ร่วมงาน Smart Value Creation สนับสนุนต่อยอดผู้ประกอบการ...พัฒนาสินค้าให้มีนวัตกรรม  [ 0 ] [ 115 ]   2020-03-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
01518 วว. จับมือ TCELS / หน่วยงานพันธมิตรวิจัยก่อนคลินิกทั่วประเทศ ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบตามหลักการ OECD GLP ...พัฒนายา วัคซีน COVID-19 รองรับโรคระบาดในประเทศไทย  [ 0 ] [ 106 ]   2020-03-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
01516 วว.ร่วมหารือ ม.สงขลานครินทร์ ผู้ประกอบการจังหวัดกระบี่ หาแนวทางพัฒนาขยายการเพาะเลี้ยงสาหร่าย/ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มุ่งเพิ่มรายได้ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วย วทน.  [ 0 ] [ 108 ]   2020-03-02 ไม่มีข้อคิดเห็น
01515 วว.ลงพื้นที่กระบี่นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพิ่มมูลค่าขนแพะ...ยกระดับเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มรายได้ชุมชน  [ 0 ] [ 93 ]   2020-03-02 ไม่มีข้อคิดเห็น
01514 วว. ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ติดตามความก้าวหน้าโครงการ Shared service เสริมแกร่งผู้ประกอบการ  [ 0 ] [ 106 ]   2020-02-28 ไม่มีข้อคิดเห็น
01513 วว. มอบผลิตภัณฑ์งานวิจัย “เจลล้างมือแอลกอฮอล์” แก่ BOI เพื่อป้องกันการระบาดไวรัส Covid -19  [ 0 ] [ 103 ]   2020-02-28 ไม่มีข้อคิดเห็น
01512 วว. จับมือบริษัทไมน์ โมบิลิตี้ รีเสิร์ช จำกัด ผู้ผลิตรถไฟฟ้าสัญชาติไทย วิจัยพัฒนาการทดสอบ พัฒนามาตรฐานชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้า  [ 0 ] [ 110 ]   2020-02-28 ไม่มีข้อคิดเห็น
01511 วว./จังหวัดเพชรบูรณ์/พันธมิตรภาครัฐ เอกชน ร่วมหารือการดำเนินงานวิจัย ขับเคลื่อนโครงการ Thai Cosmetopoeia  [ 0 ] [ 105 ]   2020-02-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
01510 วว.ต้อนรับเทศบาลตำบลบ้านคลอง จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสเยี่ยมชมอาคารคัดแยกขยะ ตำบลตาลเดี่ยว สระบุรี  [ 0 ] [ 100 ]   2020-02-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
01509 วว.ต้อนรับบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมอาคารคัดแยกขยะชุมชนด้วย วทน. ตำบลตาลเดี่ยว จ.สระบุรี  [ 0 ] [ 101 ]   2020-02-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
01508 วว.-สมาคมเพื่อนชุมชน-ม.ธรรมศาสตร์ เสริมแกร่งวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเศรษฐกิจฐานต้นแบบ ร่วมขับเคลื่อนพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์...เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดระยอง  [ 0 ] [ 100 ]   2020-02-25 ไม่มีข้อคิดเห็น
01507 วว.ลงพื้นที่จังหวัดระยองติดตามความก้าวหน้าขับเคลื่อน “ศูนย์ต้นแบบ Shared production service”  [ 0 ] [ 94 ]   2020-02-25 ไม่มีข้อคิดเห็น
01505 วว.หารืองานวิจัยไตรภาคีด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ร่วมกับพันธมิตรประเทศญี่ปุ่น  [ 0 ] [ 122 ]   2020-02-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
01504 วว. มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 1,000 หลอด สนับสนุนสาธารณรัฐประชาชนจีน ป้องกันการระบาดไวรัส Covid -19 พร้อมแนะเจลล้างมือฯ ที่ดี เปิดใช้ต้องมีกลิ่นแอลกอฮอล์ ใช้ได้บ่อยครั้ง อายุเก็บรักษาประมาณ 2 ปี นับจากวันที่ผลิต  [ 0 ] [ 109 ]   2020-02-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
01503 อว.จับมือ คค. พันธมิตรภาครัฐ-เอกชน ยกระดับอุตสาหกรรมระบบรางไทย  [ 0 ] [ 115 ]   2020-02-19 ไม่มีข้อคิดเห็น
01502 วว.ร่วมรณณรงค์ให้คนไทยล้างมือ ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 แจกสูตรวิธีทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ สูตรเพิ่มสารมือนุ่มลื่น  [ 0 ] [ 101 ]   2020-02-18 ไม่มีข้อคิดเห็น
01500 วว. แจกฟรี...ต้นกล้าเบญจมาศสายพันธุ์ใหม่ 1,000 ต้น พร้อมโชว์เทคโนโลยีเพิ่มปริมาณผลผลิตมะม่วงนอกฤดู เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตแก่ยุวชนอาสา / เกษตรกร @ จังหวัดอุดรธานี  [ 0 ] [ 99 ]   2020-02-18 ไม่มีข้อคิดเห็น
01499 วว. ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีติดตามผลดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มปริมาณ / ผลผลิตมะม่วงนอกฤดู ระบุช่วยให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นกว่าเดิม 1-2 เท่า  [ 0 ] [ 113 ]   2020-02-17 ไม่มีข้อคิดเห็น
01498 วว. ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน CPhI South East Asia 2020 เวทีแสดงสินค้า เทคโนโลยี ด้านส่วนผสมยา สารสกัดจากธรรมชาติ สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของประเทศไทย  [ 0 ] [ 110 ]   2020-02-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
กำลังแสดงหน้าที่ 1/56 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537