เครื่องชุบถุงมือผ้าเคลือบยางแบบกึ่งอัตโนมัติ
 วว. ให้บริการทดสอบวิเคราะห์อาหารปลอดภัย food safety
 บรรจุภัณฑ์แอคทีฟชะลอการหืนอาหารทอดน้ำมันท่วม (Active packaging)
 บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะบ่งชี้ความหืนอาหารทอดน้ำมันท่วม
 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าว..เพื่อเป็นทางเลือกทดแทนผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากเนื้อสัตว์