เว็บไซต์ วว. เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันเก่า ระบบจะทำการเปลี่ยนไปยังเวอร์ชันปัจจุบัน ใน 10 วินาที (old version) หรือ [ คลิกที่นี่ ]
 

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างทั่วไปตามประกาศรับสมัครที่ 63/17

วว. ต้องการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1. ลูกจ้างทั่วไป สังกัดกองติดตามและประเมินผล (กตป.) จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 31 มี.ค 2563
ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. ได้ที่ www.jobtopgun.com
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙
Download..รายละเอียด
Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน


ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 1 อัตรา และลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 63/19

วว. ต้องการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 1 อัตรา และลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1. พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ ประจำกองประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์ (กปผ.) จำนวน 1 อัตรา

2. ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สจท.) จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 31 มี.ค 2563
ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. ได้ที่ www.jobtopgun.com
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙
Download..รายละเอียด
Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน