เว็บไซต์ วว. เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันเก่า ระบบจะทำการเปลี่ยนไปยังเวอร์ชันปัจจุบัน ใน 10 วินาที (old version) หรือ [ คลิกที่นี่ ]
 
วว. เทคโนธานี คลองห้า
เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2577-9000
โทรสาร 0-2577-9009
Call Center 0-2577 9300
e-mail : tistr@tistr.or.thวว. บางเขน
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-1121-30, 0-2579-0160
โทรสาร 0-2561-4771วว.บางปู(ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา)
คุณณิชกุล คำมูลนา และคุณกิตติ บรรจงจิตรชัย
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
10280
เบอร์โทรศัพท์: 02 323 1672 - 80
แฟกซ์: 02 323 9165สถานีวิจัยลำตะคอง
333 หมู่ 12 ถ. มิตรภาพ ต. หนองสาหร่าย อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์/โทรสาร 044-390107 ,044-390150 ,คุณเบญจมาศ : 081-9994770 , คุณอรุณวรรณ : 087-8793330
e-mail : lamtakhong@tistr.or.thสถานีวิจัยสะแกราช
ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370
โทรศัพท์ (044)009556 มือถือ. ผอ.สถานีวิจัย(คุณทักษิณ) 9-8134101 คุณอรุณวดี 086-125 3793
Web site : www.tistr.or.th/sakaerat
E-mail : sakaerat@tistr.or.th