เว็บไซต์ วว. เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันเก่า ระบบจะทำการเปลี่ยนไปยังเวอร์ชันปัจจุบัน ใน 10 วินาที (old version) หรือ [ คลิกที่นี่ ]
 
TISTR ::: รับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากประชาชน

..รับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากประชาชน ..

ความคิดเห็น หรือ ข้อร้องเรียน :  
แหล่งอ้างอิง :  
ผู้ร้องเรียน :  
e-mail เพื่อติดต่อกลับ :  
เบอร์โทรศัพท์ :  


พิมพ์อักษร 8 หลักเพื่อยืนยัน

 
  


เมื่อฝากความคิดเห็น หรือ ข้อร้องเรียนแล้ว ข้อมูลจะถูกคัดกรองก่อนจึงนำขึ้นบนเว็บไซต์ค่ะ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วว.

 อ่านข้อร้องเรียน และคำชี้แจง 
 ดูผลดำเนินงานเรื่องร้องเรียน