เว็บไซต์ วว. เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันเก่า ระบบจะทำการเปลี่ยนไปยังเวอร์ชันปัจจุบัน ใน 10 วินาที (old version)
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน

ลงประกาศที่ หัวข้อประกาศ
03 ธ.ค. 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
05 พ.ย. 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
03 ต.ค. 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
06 ก.ย. 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
01 ส.ค. 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
02 ก.ค. 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
01 มิ.ย. 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
02 พ.ค 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
03 เม.ย 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
02 มี.ค 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
01 ก.พ. 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
03 ม.ค. 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
01 พ.ย. 2560สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560
03 ต.ค. 2560สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560
01 ก.ย. 2560สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560
03 ก.ค. 2560สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560
02 มิ.ย. 2560สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
02 พ.ค 2560สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560
06 ธ.ค. 2559สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
01 พ.ย. 2559สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559
03 ต.ค. 2559สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๙
01 ก.ย. 2559สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559
01 ส.ค. 2559สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม๒๕๕๙
01 มิ.ย. 2559สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
03 พ.ค 2559สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559
01 เม.ย 2559สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559
01 ก.พ. 2559สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559
05 ม.ค. 2559สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558
01 ธ.ค. 2558สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558
03 พ.ย. 2558สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558
01 ต.ค. 2558สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558
03 ส.ค. 2558สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
03 มิ.ย. 2558สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558
30 เม.ย 2558สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558
01 เม.ย 2558สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558
02 มี.ค 2558สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558
02 ก.พ. 2558สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558
05 ม.ค. 2558สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2557
01 ธ.ค. 2557สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557
03 พ.ย. 2557สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2557
03 ต.ค. 2557สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2557
03 ก.ย. 2557สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2557
01 ส.ค. 2557สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2557
04 ก.ค. 2557สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2557
02 มิ.ย. 2557สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2557
07 พ.ค 2557สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2557
07 พ.ค 2557สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2557
03 มี.ค 2557สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2557
06 ก.พ. 2557สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2557
07 ม.ค. 2557สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2556
06 พ.ย. 2556สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2556
03 ต.ค. 2556สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2556
10 ก.ย. 2556สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2556
06 ส.ค. 2556สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2556
07 มิ.ย. 2556สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2556
08 พ.ค 2556สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2556
04 เม.ย 2556สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2556
13 มี.ค 25562สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556
07 มี.ค 2556สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 25556
05 ก.พ. 2556สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2556
01 ส.ค. 2555สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2555
01 มิ.ย. 2555สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2555
02 พ.ค 2555สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2555
01 ก.พ. 2554สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2554
07 ม.ค. 2554สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2553
17 ธ.ค. 2553ประกาศผลผู้ชนะ พด.ป.21/2554
01 ธ.ค. 2553สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2553
01 ต.ค. 2553สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2553
02 ส.ค. 2553สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2553
02 มิ.ย. 2553สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2553
06 พ.ค 2553สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2553
03 มี.ค 2553สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2553
01 ส.ค. 2551สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2551
01 ก.ค. 2551สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2551
03 เม.ย 2551สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2551
03 ธ.ค. 2550สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2550
05 พ.ย. 2550สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2550
02 ต.ค. 2550สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กันยายน 2550
07 ก.ย. 2550สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สิงหาคม 2550
02 ส.ค. 2550สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2550
29 มิ.ย. 2550สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมิถุนายน 2550
04 มิ.ย. 2550สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2550
04 เม.ย 2550สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2550
02 มี.ค 2550สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2550
01 ก.พ. 2550สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2550
04 ม.ค. 2550สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2549
01 ธ.ค. 2549สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2549
01 พ.ย. 2549สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2549
03 ต.ค. 2549สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กันยายน 2549
02 ต.ค. 2549สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สิงหาคม 2549
01 ส.ค. 2549สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2549
04 พ.ค 2549สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2548
04 พ.ค 2549สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สิงหาคม 2548
04 พ.ค 2549สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กันยายน 2548
04 พ.ค 2549สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2548
04 พ.ค 2549สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2548
04 พ.ค 2549สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2549
04 พ.ค 2549สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2549
04 พ.ค 2549สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2549