เว็บไซต์ วว. เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันเก่า ระบบจะทำการเปลี่ยนไปยังเวอร์ชันปัจจุบัน ใน 10 วินาที (old version) หรือ [ คลิกที่นี่ ]
 
สาระสำคัญในสัญญา

ลงประกาศ หัวข้อประกาศ
25 มี.ค 2563ซ.15/2563 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุเป็นพิษแบบไม่ย่อยตัวอย่างทดสอบในผลิตภัณฑ์สี สารเคลือบชิ้นสวน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
24 มี.ค 2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สัญญาเลขที่ จ.23/2563
19 มี.ค 2563จ.22/2563 จ้างก่อสร้างงานระบบสุขาภิบาลท่อน้ำเสีย
19 มี.ค 2563ปั๊มอัดลม (Air Compressor) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มี.ค 2563จ.21/2563 จ้างก่อสร้ารงโรงเรือนเก็บสารเคมีและวัตถุดิบ ขนาด 300 ตารางเมตร
19 มี.ค 2563ข้อตกลงเลขที่ 411/2563 ซื้อปั๊มสุญญากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค 2563จ.26/2563 จ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค 2563ซ.40/2563 ชุดทดสอบการสังเคราะห์ก๊าซไฮโดรเจน และเครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ
18 มี.ค 2563ซ.12/2563 เครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิทางการแพทย์
18 มี.ค 2563ซ.38/2563 เครื่องทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุทางการแพทย์
18 มี.ค 2563ซ.16/2563 เครื่องฉีดสารอัตโนมัติแบบเฮดสเปซพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
18 มี.ค 2563ซ.8/2563 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและสารประกอบในตัวอย่างสารเคมีและตัวอย่างอุตสาหกรรม
18 มี.ค 2563ซ.6/2563 อุปกรณ์ทดสอบลิ้นนิรภัยแบบออนไลน์
18 มี.ค 2563ซ.24/2563 ระบบปรับสภาวะห้องควบคุมสำหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ
18 มี.ค 2563ซ.14/2563 ระบบสกัดสารชีวโมเลกุลจากสาหร่ายในสถานะของเหลวและแก๊สแบบยิ่งยวดในระดับอุตสาหกรรมสาธิต
18 มี.ค 2563ซ.23/2563 ชุดเครื่องมือผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูงสำหรับห้องปฏิบัติการ
18 มี.ค 2563ซ.5/2563 เครื่องทดสอบการบ่มเร่งสภาวะของยางและพลาสติด
18 มี.ค 2563ซ.36/2563 เครื่องทำแห้งสารสกัดจากผลไม้ สกัดด้วยตัวทำลายกรดและด่าง
18 มี.ค 2563ซ.20/2563 เครื่องกำเนิดรังสีเอกซเรย์ (Portable X-ray)
18 มี.ค 2563ซ.39/2563 เครื่องทดสอบสัญญาณคลื่นความถี่ไร้สาย
18 มี.ค 2563ซ.17/2563 ลิฟต์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่อง นำ้หนักบรรทุก 600 กิโลกรัม
17 มี.ค 2563จ.2/2563 จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย (วว.เทคโนธานี วว.บางเขน ศทม.บางปู และสถานีวิจัยลำตะคอง
17 มี.ค 2563จ.12/2563 จ้างบริการ CO-Location ตั้งแต่ 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
17 มี.ค 2563จ.12/2563 จ้างบริการ Co-Location ตั้งแต่ 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
17 มี.ค 2563จ.31/2563 จ้างเหมาจัดงานลงนามบันทึกความร่วมมือ พันธมิตรระบบราง สร้างสรรค์อุตสาหกรรมระบบรางไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค 2563จ.24/2563 จ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการสำนักงาน ณ สถานีวิจัยลำตะคอง
17 มี.ค 2563จ.24/2563 จ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการสำนักงาน ณ สถานีวิจัยลำตะคอง
17 มี.ค 2563จ.5/2563 จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต PA-3020
17 มี.ค 2563จ.28/2563 จ้างหมาบริการรับ-ส่งเอกสารด่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค 2563ข้อตกลงเลขที่ 455/2563
16 มี.ค 2563ซ.21/2563 เครื่องมือควบคุมและสอบเทียบมาตรความดันดิฟเฟอเรนเชียลที่ีแสดงผลเป็นตัวเลขพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
16 มี.ค 2563จ.29/2563 จ้างการพัฒนาอุปกรณ์ประเมินความสุกแก่ของทุเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค 2563จ.30/2563 จ้างการพัฒนาถังอบถ่านแนวตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.พ. 2563ซ.4/2563 ซื้อชุดอุปกรณ์วัดคุณสมบัติเตาชีวมวล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.พ. 25636310000713 เช่าบริการระบบ Cloud Computing เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.พ. 2563จ.17/2563 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพร้อมติดตั้งตู้ดูดควัน
06 ก.พ. 2563ซ.10/2563 ซื้อชุดแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ XRF จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.พ. 2563ซ.26/2563 ซื้อโครงเหล็กจำลองการชนมอเตอร์ไซด์และรถยนต์
06 ก.พ. 25636310001182 จ้างต่ออายุบริการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ
06 ก.พ. 2563จ.4/2563 จ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาระบบโทรศัพท์ (PABX)
17 ธ.ค. 2562ซ.1/ 2563 ระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ UPS จำนวน 1 ระบบ
17 ธ.ค. 2562จ.8/2563 จ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ ทำการสำนักงาน
17 ธ.ค. 2562จ.7/2563 จ้างศึกษาและวิจัยการเผาไหม้โดยใช้ถ่านร่วมกับชีวมวล
01 ก.ค. 2562ซ.100/2562 เครื่องกำเนิดแรงดันไฟฟ้าแรงสูงแบบกระแสสลับและกระแสตรง และทดสอบค่าความเป็นฉนวน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
01 ก.ค. 2562ซ.102/2562 เครื่อง Ethylene analyzer
01 ก.ค. 25626210004477 เช่าพื้นที่จัดนิทรรศการงาน SME Expo 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2562จ.63/2562 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว บ้านเมาะหลวง
01 ก.ค. 2562ซ.106/2562 ปั๊มสุญญากาศสำหรับใช้กับเครื่องตรวจวัดแบบแมสสเปคโตรมิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2562จ.68/2562 จ้างออกแบบโรงเรือนเก็บสารเคมีและวัตถุดิบขนาดา 300 ตาราเมตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2562ซ.101/2562 เครื่องทดสอบความต้านทารแรงขัดถูของวัสดุ
01 ก.ค. 2562จ.70/2562 จ้างค่าออกแบบขอบเขตของงานจัดจ้างการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์โครงการศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ SMEs (จำนวน 40 ราย)
01 ก.ค. 2562ซ.103/2562 เครื่องัดความเป็นกรดด่าง และค่าการนำไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มิ.ย. 2562จ.66/2562 จ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน OTOP Midyear 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มิ.ย. 2562จ.67/2562 จ้างระบบการสรรหาคัดเลือกบุคลากร 1 งาน โดยวิธีเฉาะเจาะจง
19 มิ.ย. 2562จ.62/2562 จ้างปรับปรุงโรงเรือน Glasshouse โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มิ.ย. 2562ซ.98/2562 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องบรรจุสับปะรดผลสด ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ขุด โดยเฉพาะเจาะจง
19 มิ.ย. 2562จ.61/2562 จ้างปรับปรุงแผงกันสาดอาคารปฏิบัติการทดสอบนิเวศพิษวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มิ.ย. 2562จ.64/2562 จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นทีหน่วยทดลองผลิตไบโอเมทานอล
19 มิ.ย. 2562ซ.94/2562 กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายระบบดิจิตอล
19 มิ.ย. 2562ษ.6/2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแนวทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
11 มิ.ย. 2562จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารวิจัยและพัฒนา2กับอาคารระดมสมอง และบริเวณถนนด้านหลังอาคารบริการกลาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2562ษ.5/2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยกระบวนการผลิตไบโอเอทานอลจากก๊าซชีวภาพระดับอุตสาหกรรม ขนาดกำลังการผลิต ไม่น้อยกว่า่5000 ลิตรต่อวัน
11 มิ.ย. 25626210003669 จ้างจัดนิทรรศการ งานสถาปนา 56 ปี วว.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2562จ.60/2562 จ้างติดต้ังเดินท่อน้ำประปา HDPD เชื่อต่อจากอาคารโรงงานนำทางไปยังอาคารแคนทีน
11 มิ.ย. 2562จ.57/2562 จ้างป้องกันและกำจัดสัตว์รบกวน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2562จ.57/2562 จ้างป้องกันและกำจัดสัตว์รบกวน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ค 2562ซ.95/2562 ต่ออายุ License SAP ECC 6.0 จำนวน 62 Licenses และ SAP BI จำนวน 10 Licenses
13 พ.ค 2562จ้างเข็มกลัดทองคำฝังเพชร 20 ปี จำนวน 10 อัน และเข็มกลัดทองคำฝังเพชร 30 ปี
09 เม.ย 2562จ้างจัดนิทรรศการงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี 2562 (Thailand Research Expo 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย 2562จ.41/2562 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารแคนทีน
04 เม.ย 2562ษ.4/2562 จ้างที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ
04 เม.ย 2562ซ.85/2562 ปั๊มขนถ่ายวัตถุดิบสแตนเลสชนิด Lope pump
04 เม.ย 2562ซ.88/2562 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 2,000 KVA
04 เม.ย 2562ซ.2/2562 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ พร้อมคนขับ
21 มี.ค 2562ซ.84/2562 กล้องสเตอริโอ3 กระบอกตา พร้อมระบบถ่ายภาพดิจิตอล
21 มี.ค 2562ษ.2/2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความภักดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี
21 มี.ค 2562ษ.2/2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ และภักดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์
21 มี.ค 2562จ.5/2562 จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย
21 มี.ค 2562ซ.84/2562 กล้องสเตอริโอ3 กระบอกตา พร้อมระบบถ่ายภาพดิจิตอล
21 มี.ค 25626210002685 เครื่องล้างจานนอัตโนมัติ ระบบสายพานขนาดใหญ่
21 มี.ค 2562ซ.86/2562 ระบบฆ่าเชื้อแบบความร้อนแห้งและความร้อนชื้น
21 มี.ค 25626210002638 วัสดุสำนักงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ฉลากเขียว) อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
21 มี.ค 2562ซ.80/2562 ระบบปรับสภาวะห้องปฏิบัติการอาคารวิจัยและพัฒนา 1 พร้อมติดตั้ง
21 มี.ค 2562จ.42/2562 จ้างระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ ขนาด 100 KVA/22KV
06 มี.ค 2562จ.49/2562 ค่าสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน Class Ring
06 มี.ค 2562ซ.83/2562 ซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ
06 มี.ค 25626210002488 จ้างขยายแนวเขตไฟฟ้าแรงสูง 1 ระบบ
04 มี.ค 2562จ.48/2562 จ้างบำรุงรักษาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (MTIC)และอาคารศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ
04 มี.ค 2562ซ.74/2562 ซื้อเครื่องทดสอบความต้านทานแรงกระแทกของท่อพลาสติด
04 มี.ค 2562ซ.78/2562 ซื้อเครื่องระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์บนพท้นโลก (GPS)
04 มี.ค 2562จ.43/2562 จ้างงานปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มี.ค 2562ช1/2562 เช่ารถประจำตำแหน่าง รองผู้ว่าการบริหาร พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี
04 มี.ค 2562ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4 80 แกรม Gold Leaf ฉลากเขียวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มี.ค 2562ซื้อลิขสิทธ์การใช้งานโปรแกรม Spss จำนวน 2 Licenses แบบ Concurrent User โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2562จ.45/2562 จ้างซ่อมระบบถังบำบัดน้ำเสีย อาคารถ่ายเทคโนโลยี และอาคารวิจัยและพัฒนา2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 25626210002156 จ้างค่าสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน Standaard Weight Set Class E1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2562ซ.82/2562 ซื้อเครื่องตรวจสอบความแข็งรอยเชื่อมราบแบบ Aluminothermic ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 ก.พ. 2562ษ.1/2561 จ้างที่ปรึกษาประเมินผลลัพธ์และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม จากผลการดำเนินการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
28 ก.พ. 2562ษ.2/2561 จ้างที่่ปรึกษาสำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใขจ ความต้องการและความภักดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และการให้บริการ
28 ก.พ. 2562ซ.76/2562 ซื้อเครื่องตรวจวัดสภาพการใช้งานรถไฟด้วยเทคโนโลยีคลื่นเสียง
28 ก.พ. 2562ซ.89/2562 ซื้อตู้เก็บรักษาสาหรา่ยทดสอบชนิดควบคุมอุณหภูมิและแสงสำหรับงานทดสอบความทนทานต่อสาหร่ายในสีอุตสาหกรรม
28 ก.พ. 2562ซ.72/2562 ซื้อเครื่องัดพื้นที่รากพืชด้วยระบบสแกนอากาศ
28 ก.พ. 2562ซ.72/2562 ซื้อเครื่องัดพื้นที่รากพืชด้วยระบบสแกนอากาศ
18 ก.พ. 2562ซ.49/2562 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์
18 ก.พ. 2562จ.44/2562 จ้างต่อสัญญาการบริการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
18 ก.พ. 25626210002167 จ้างซ่อมหม้อแปลง 1000 KAV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2562จ.46/2562 จ้างซ่อมประตูหนีไฟ อาคารวิจัยและพัฒนา1 อาคารวิจัยและพัฒนา2 และอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
18 ก.พ. 2562จ.47/2562 จ้างบริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว 150/50 Mbps
18 ก.พ. 2562ซ.71/2562 เครื่องวิเคราะห์สีใบพืชด้วยแสงซีนอนและซิลิคอนโฟโต้เซลล์พร้อมอุปกรณ์
18 ก.พ. 2562ซ.77/2562 ครุภัณฑ์สำหรับอาคารที่พักอาศัย 2 ชั้น ชั้นละ 10 ห้อง
18 ก.พ. 2562ซ.73/2562 เครื่องติดตามและวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางชีวภาพของเซลล์ผิวหนังจำลองด้วยแสงฟลูออเรสเซนต์
18 ก.พ. 2562จ.39/2562 จ้างออกแบบและผลิตรายงานประจำปี 2561
18 ก.พ. 2562ซ.75/2562 เครื่องมือทอสอบจุดวาบไฟของตัวอย่างสารระเหยง่ายโดยใช้สารปริมาณน้อยแบบถ้วยปิดโดยอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์
18 ก.พ. 2562ซ.70/2562 ตู้บ่มเพาะเชื้อชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชั้นสัมพันธ์สำหรับงานทดสอบความทนทานต่อเชื่อราในสีอุตสาหกรรม
05 ก.พ. 2562จ.31/2562 จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ อาคารภายใน วว เทคโนธานี
05 ก.พ. 2562ซ.50/2562 ซื้อระบบปรับอากศและระบายอากาศ
05 ก.พ. 25626210001846 จ้างจัดกิจกรรมและจัดนิทรรศการ นายกรัฐมนตรีพบวิสาหกิจชุมชุน เศรษฐิจฐานรากของประเทศ
05 ก.พ. 2562ซ.66/2562 เครื่องสอบเทียบเครื่องมือวัดค่าความเป็นกรดด่างในอาหาร
05 ก.พ. 2562จ.1/2562 จ้างต่อสัญญาการใช้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยานิคมอุตสาหกรรมบางปู
05 ก.พ. 2562ซ.67/2562 เครื่องตรวจวัดพลวัตรของล้อรถไฟ
05 ก.พ. 2562ซ.62/2562 เครื่องสกัดกลิ่นจากพืช
07 ม.ค. 2562ซ.1/2562 เช่ารถประจำตำแหน่าง รองผู้ว่าการบริหาร พร้อมพนักงานขับรถ
07 ม.ค. 2562จ.26/2562 จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาระบบลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ม.ค. 2562จ.8/2562 จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการศึกษา PH ในน้ำด่างเพื่อประกอบการทำน้ำครามธรรมชาติ
07 ม.ค. 2562จ.19/2562 จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร จำนวน 7 โครงการ
20 ธ.ค. 2561จ้างจัดงานเปิดตัวเครื่องหมายการรับรองโครงการการสร้างศักยภาพ
20 ธ.ค. 2561ซ.48/2562 ซื้อเครื่องมือเตรียมตัวอย่างและบรรจุสุญญากาศของตัวอย่างวัสดุอ้างอิงพร้อมอุปกรณ์
20 ธ.ค. 2561ซ.23/2562 ซื้อเครื่องย่อยสลายตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์กรดอะมิโนและสารเปปไทด์
20 ธ.ค. 2561ซ.10/2561 ซื้อเครื่องวิเคราะห์สารในกลุ่มไดเปปไทด์
20 ธ.ค. 2561ซ.21/2562 ซื้อเครื่องกำเนิดไนโตรเจนสำหรับเครื่องตรวจวัดสารด้วยหลักการกระเจิงแสง
20 ธ.ค. 2561จ.4/2562 จ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการสำนักงาน
20 ธ.ค. 2561ซ.39/2562 ซื้อเครื่องจำลองสภาวะอากาศ สำหรับการทดสอบความคงทนของวัสดุ
20 ธ.ค. 2561ซ.42/2562 เครื่องเตรียมตัวอย่างวัสดุผสมระดับนาโนเมตร
20 ธ.ค. 2561ซ.31/2562 ซื้อเครื่องฉีดขึ้นรูป
20 ธ.ค. 2561จ.32/2562 จ้างการทดสอบแบบไม่ทำลายภาคสนาม ณ บริษัท โรงไฟฟ้าหงสา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
20 ธ.ค. 2561ซ.40/2562 ซื้อเครื่องเพิ่มประสิทธิภาพการวัดเครื่องมือแพทย์ด้วยวิชั่น
20 ธ.ค. 2561ซ.14/2562 ซื้อชุดทดสอบการลามไฟชิ้นส่วนอากาศยานชนิดแบบแนวตั้ง แบบแนวนอนและแบบเอนกประสงค์
20 ธ.ค. 2561จ.28/2562 จ้างค่าจ้างผลิตสื่อประชาสัมธ์ ประกอบด้วย ปฏิทินตั้งโต๊ะ 7,000 ชุด บัตรอวยพร 3,800 แผ่น สมุดบันทึก 3800 เล่ม กระเป๋าผ้ากระสอบสำหรับบรรจุ
20 ธ.ค. 2561ซ.3/2562 ซื้อเครื่องตรวจสอบการกัดกร่อนแบบสแกน
20 ธ.ค. 2561ซ.25/2562 ซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างวิเคราะห์สารในกลุ่มโพลิฟีนอล
20 ธ.ค. 2561ซ.33/2562 ซื้อเครื่องผสมอินเตอร์เมช
20 ธ.ค. 2561ซ.26/2562 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
20 ธ.ค. 2561ซ.16/2562 ซื้อเครื่องอัดขึ้นรูปยางระบบสูญญากาศ
20 ธ.ค. 2561ซ.32/2562 ซื้อเครื่องมือทดสอบความทนทานต่อละอองน้ำเกลือพ่นต่อเนื่องพร้อมอุปกรณ์
20 ธ.ค. 2561จ.10/2562 จ้างเหมาพัฒนาผู้นำกลุ่ม OTOP ให้มีทักษะในด้านการตลาด การตลาดดิจิทัล และการบริหารจัดการกลุ่ม ภายใต้โครงการ ยกระดับ OTOP ในพื้นที่ 10 จังหวัด
20 ธ.ค. 2561ซ.34/2562 ซื้อเครื่องวัดค่าของสีในตัวอย่างสารเติมแต่งอาหารและตัวอย่างอุตสาหกรรม
20 ธ.ค. 2561จ.89/2561 จ้างโครงการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร
20 ธ.ค. 2561ซ.28/2562 รถขุดขนาดเล็ก 38 แรงม้า พร้อมห้องโดยสารปรับอากาศและอุปกรณ์เสริม
20 ธ.ค. 2561ซ.38/2562 ซื้อเครื่องรีดยาง 2 ลูกกลิ้ง
20 ธ.ค. 2561ซ.22/2562 ซื้อเครื่องวิเคราะห์ระดับความหืนของผลิตภัณฑ์อาหารและน้ำมัน
20 ธ.ค. 2561ซ.20/2562 ซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องสำนักงาน
20 ธ.ค. 2561ซ.31/2562 ซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาทางเคมรแบบมัลติโหมด
20 ธ.ค. 2561ซ.27/2562 ซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณลักษณะของโปรตีน DNA ในการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
20 ธ.ค. 2561จ.22/2562 จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ โครงการ 1 ตำบล1 นวัตกรรมเกษตร
20 ธ.ค. 2561จ.18/2561 จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร
13 ธ.ค. 2561ซื้อ MIC Test Strips จำนวน 8 ชนิด ชนิดละ 5 กล้่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธ.ค. 2561ซื้อชุดทดสอบฤทธฺ์คุ้มกันและต้านการอักเสบจำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย. 2561ซ.15/2562 เครื่องมือวิเคราะห์ผิววัสดุระดับนาโนเมตร
27 พ.ย. 2561ซ.29/2562 เครื่องบันทึกข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
27 พ.ย. 2561ซ.9/2562 เครื่องทดสอบความต้านแรงกดของกระดาษ
27 พ.ย. 2561ซ.12/2562 เครื่องเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สารในกลุ่มแคโรทีนอยด์
27 พ.ย. 2561ซ.8/2562 เครื่องตรวจสรีระวิทยาของพืชพร้อมอุปกรณ์
27 พ.ย. 2561จ.30/2562 จ้างออกแบบเครื่องหมายการรับรองโครงการการสร้างศักยภาพด้านการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์และบริการครบวงจร
27 พ.ย. 2561ระบบสูบน้ำจากเขื่อลำเชียงสามายังสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
27 พ.ย. 2561ซ.1/2562 ซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเครือข่าย
27 พ.ย. 2561ซ.17/2562 กล้องถ่ายรูปพืชแบบพกพาพร้อมอุปกรณ์
27 พ.ย. 2561ซ.18/2561ครุภัณฑ์ประกอบอาคารทดสอบและพัฒนาระบบขนส่งทางราง
27 พ.ย. 2561ซ.30/2562เครื่องเตรียมแกรนูลสารสกัดในระดับไมโครเมตร
27 พ.ย. 2561ซ.5/2562 เครื่องบรรจุสินค้าใส่ก่ล่องแบบกึ่งอัตโนมัติ
27 พ.ย. 2561ซ.2/2562 กระดาษบรรจุสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 ล็อต
27 พ.ย. 2561ซ.4/2562 เครื่องวิเคระาห์สารสกัดธรรมชาติในกลุ่มสารไฟโตนิวเทรียนท์
27 พ.ย. 2561ซ.19/2561 เครื่องทำแห้งเยือกแข็งสูญญากาศ
27 พ.ย. 2561ซ.13/2562 เครื่องทดสอบความต้านการเรียงซ้อน
27 พ.ย. 2561ซ.6/2562 รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
27 พ.ย. 2561จ.93/2561 จ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสารด่วน
27 พ.ย. 2561จ.20/2562 จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร ประกอบ 10 โครงการ
27 พ.ย. 2561จ.102/2561 จ้างพัฒนาเว็ปไซต์รับผลิตสินค้าผลไม้ทางเทคโนโลยี
27 พ.ย. 2561จ.7/2562 จ้างผลิตสื่อภาพยนต์การประชาสัมพันธ์โครงการวิทย์แก้จน
27 พ.ย. 2561จ.12/2562 จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตรกรรม เกษตร โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของเตาเผาถ่ายชีวภาพ
27 พ.ย. 2561จ.17/2562 จ้างเหมาจัดนิทรรศการ มหกรรมวิทย์แก้ขน ด้วย 108 นวัตกรร
27 พ.ย. 2561จ.23/2562 จ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่าง ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่
27 พ.ย. 2561จ.9/2562 จ้างต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร ประกอบด้วย การพัฒนากระบวนการทำกล้วยแ่ผ่น และการพัฒนาและปรับปรุง
27 พ.ย. 2561จ.18/2561 จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร ประกอบด้วยโครงการ การยืดอายุปลาเส้นแดดเดียวชนิดพร้อมรับประทาน
27 พ.ย. 2561จ.18/2561 จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเษตร
27 พ.ย. 2561จ.22/2562 จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ โคงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร จำนวน 1 งาน
12 พ.ย. 2561จ.75/2561 จ้างต่อสัญญาการใช้บริการ co-Location (ตั้งแต่ง 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62)จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2561ซ.131/2561 ชุดติดตามพฤติกรรมและการตอบสนองต่อสารระเหยของแมลงแบบหลายช่องทางในสภาวะควบคุมบรรยากาศ
12 พ.ย. 2561จ.85/2561 จ้างออแบบและจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ให้กับผู้ประกอบการ จำนวน 200 กลุ่ม ภายใต้โครงการ ยกระดับ OTOP ในพื้นที่ 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย
12 พ.ย. 2561จ.92/2561 จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบล็อกประสาน จำนวน 1 หลัง
18 ต.ค. 2561ซ.122/2561 ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ยไร้สาย
18 ต.ค. 2561ซ.107/2561 อุปกรณ์ควบคุม BRAKe,MX18
18 ต.ค. 2561จ.91/2561 โครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอกบัณฑิต
18 ต.ค. 2561จ.83/2561 จ้างวางระบบ WIFI ของอาคาร FISP จำนวน 1 งาน
18 ต.ค. 2561ซ.124/2561 อะไหล่สำรอง Ion Pump
18 ต.ค. 2561ซ.121/2561 ชุดจ่ายน้ำมันสำหรับเครื่องทดสอบความคงทนระบบรางแบบหลายแกน
17 ต.ค. 2561จ.89/2561 โครงการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร ประกอบด้วย โครงการเผาถ่านจากผลไม้ให้ยังคงรูปทรง
09 ต.ค. 2561จ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่
09 ต.ค. 2561จ้างซ่อมแซมและบำรักษาเครื่อง Kongberg XL22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ต.ค. 2561จ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ อาหารเครื่องเดื่ม ของใช้และของตกแต่งด้วยวิทยาศาสตร์ (จ.72/2561)
09 ต.ค. 2561จ้างตรวจประเมินและวิเคราะห์สารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ต.ค. 2561ซ.108/2561 ตู้บ่มเพาะเชื้อด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ต.ค. 2561จ้างระบบการเผยแพร่องค์ความรู้วิจัยและพัฒนาภายในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
09 ต.ค. 2561ซ.109/2561 เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพทล(microplate reader)
06 ก.ย. 2561จ้างค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ(เรือนกระจกหลังที่1) และอาคารเฉลิมพระเกียรติ(เรือนกระจกหลังที่2)และเปิดงานนิทรรศการ มหัศจรรย์พรรณไม้ ครั้งที่1
06 ก.ย. 2561จ้างซ๋อมบำรุงเครื่องวัดมวลโมเลกุลและปริมาณสารอินทรีย์ด้วยระบบโครมาโตกราฟชนิดเหลว
20 ก.ค. 2561เช่าค่าเช่าพื้นที่/บริการงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค. 2561ซื้อวัสดุสำหรับการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตเตาชีวมวล
20 ก.ค. 2561ซ.81/2561 ชุดเครื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานห้องทดสอบประสิทธิภาพพลังงานในผลิตภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1ชุด
20 ก.ค. 2561ซ.70/2561 เครื่องวัดปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
20 ก.ค. 2561ซ.86/2561 เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนแบบเอนกประสงค์
20 ก.ค. 2561ซ.13/2561 เครื่องเตรียมนาโนแคปซูลแบบพ่นฝอย
20 ก.ค. 2561ซ.75/2561 กล้องจุลทรรศน์แบบสามมิติ
20 ก.ค. 2561ซ.66/2561 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ
20 ก.ค. 2561ซ.60/2561 เครื่องมือวิเคราะห์ในงานแร่ธาตุและโลหะหนัก Inductively Coupled Plasma Spectrometer Mass Spectomete (ICP-MS)
25 เม.ย 2561ซ.30/2561 เครื่องตรวจสอบคุณภาพงานวางรถไฟขนส่งและรถไฟฟ้า
25 เม.ย 2561ซ.35/2561 เครื่องวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของเบต้ากลูแคน
25 เม.ย 2561ซ.36/2561 ตู้เก็บรักษาเชื้อและสารพันธุกรรมจุลินทรีย์อุณหภูมิแช่แข็งยิ่งยวด
25 เม.ย 2561ซ.37/2561 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร
25 เม.ย 2561ซ.39/2561 ชุดตรวจวิเคราะห์อินทรีย์เคมีสถานะก๊าซพร้อมอุปกรณ์เสริมสมรรถนะและประมวลผลวิเคราะห์
25 เม.ย 2561ซ.25/2561 ชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจและบันทึกข้อมูลสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่องอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ควบคุมระดับความเย็น
25 เม.ย 2561ซ.12/2561 ชุดศึกษาสัณฐานวิทยาของเห็นและพืชพร้อมอุปกรณ์ประมวลผล
25 เม.ย 2561ซ.21/2561 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณน้ำในตัวอย่างสารเคมีและวัสดุอ้างอิง
25 เม.ย 2561ซ.24/2561 เครื่องทดสอบสมบัติเชิงกล
25 เม.ย 2561ซ.44/2561 เครื่องประเมินริ้วรอยและความหยาบละเอียดของผิวหนัง
06 มี.ค 2561ซ.1/2561 อุปกรณ์เครือข่ายต่อเชื่อมหลัก Core-Switch
06 มี.ค 2561ซ.2/2561 อุปกรณ์ล้างตาฉุกเฉิน
06 มี.ค 2561ซ.3/2561 อะไหล่และอุปกรณ์ Filter เครื่องปรับอากาศสำหรับเครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อ
06 มี.ค 2561ซ.4/2561 แบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ในช่อง Data Center
06 มี.ค 2561ซ.6/2561 ระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
06 มี.ค 2561ซ.7/2561 เครื่องเตรียมตัวอย่างพลาสติกที่บรรจุอาหารเมื่อใช้ในการทดสอบภาชนะ
06 มี.ค 2561ซ.9/2561 เครื่องวิเคราะห์จีโนไทป์ของจุลินทรีย์
06 มี.ค 2561ซ.10/2561 ชุดปรับปรุงเพ่ิ่มกำลังการผลิตไบโอเมทานอลจากก๊าซชีวภาพ
06 มี.ค 2561ซ.11/2561 ชุดติดตามพฤติกรรมการตอบสนองต่อสารระเหยของแมลง
06 มี.ค 2561ซ.13/2561 เครื่องเตรียมนาโนแคปซูลแบบพ่นฝอย
06 มี.ค 2561ซ.14/2561 เครื่องวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
06 มี.ค 2561ซ.15/2561 เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช
06 มี.ค 2561ซ.16/2561 ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการเฉพาะทางพร้อมระบบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ
06 มี.ค 2561ซ.17/2561 เครื่องติดตามอัตราการเจริญและจลนพลศาสตร์ของผลิดสารสำคัญ
06 มี.ค 2561ซ.18/2561 เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมอุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน
06 มี.ค 2561ซ.20/2561 รถยกไฟฟ้า
06 มี.ค 2561ซ.22/2561 ปรับปรุงระบบสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัย
06 มี.ค 2561ซ.23/2561 ระบบผลิตน้ำความบริสุทธิ์สูง
06 มี.ค 2561ซ.26/2561 เครื่องแยกสารด้วยความดันชนิดปานกลางความร้อยไม่น้อยกว่า 120 บาร์
06 มี.ค 2561ซ.27/2561 เครื่องทดสอบความแข็งอเนกประสงค์
06 มี.ค 2561ซ.28/2561 เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิทงการแพทย์
06 มี.ค 2561ซ.29/2561 เครื่องปรับสภาวะห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ
06 มี.ค 2561ซ.31/2561 ชุดกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกึ่งกรวด
06 มี.ค 2561ซ.32/2561 เครื่องวัดความเหนี่ยวนำไฟฟ้า
06 มี.ค 2561ซ.33/2561 เครื่องทำปฏิกิริยาเพื่อวิเคระาห์สารเคมี
06 มี.ค 2561ซ.34/2561 ตู้ทำความเย็นอุณหภูมิ-30 องศาเซลเซียส
06 มี.ค 2561เครื่องวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของเบต้ากลูแคน
06 มี.ค 2561ซ.39/2561 ชุดตรวจวิเคราะห์อินทรีย์เคมีสถานะก๊าซพร้อมอุปกรณ์เสริมสมรรถนะและประมวลผลวิเคระาห์
06 มี.ค 2561ซ.40/2561 เครื่องจำลองสภาวะการเก็บรักษาและการขนส่ง
06 มี.ค 2561ซ.41/2561 เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิเพื่อใช้ในการทดสอบ
06 มี.ค 2561ซ.42/2561 ตู้ควบคุมสภาวะแวดล้อมพืช
06 มี.ค 2561ซ.45/2561 เครื่องวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์
06 มี.ค 2561ซ.46/2561 เครื่องกลั่นน้ำอัตโนมัติ
06 มี.ค 2561ซ.48/2561 เครื่องทำแห้งตัวอย่างแบบเยือกแข็งสำหรับการทดสอบอาหารปลอมปน
06 มี.ค 2561ซ.49/2561 เครื่องทดสอบการต้านทานต่อโอโซน
06 มี.ค 2561ซ.50/2561 ชุดสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์เครือ่งกระตุกหัวใจ
06 มี.ค 2561ซ.51/2561 เครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบอุณหภูมิทางด้านอาหาร
06 มี.ค 2561ซ.52/2561 เครืองมือเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ
06 มี.ค 2561ซ.53/2561 อุปกรณ์สอบเทียบเครื่องอัดแรง 3,000 KN
06 มี.ค 2561ซ.57/2561 เครื่องอัดรีดอาหารชนิดสกรูคู่
22 ก.พ. 2561ซ.67/2561 ซื้อตู้ทดสอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้ำจากก๊อกน้ำและท่อพอลิเอทิลีนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
22 ก.พ. 2561ซ.67/2561 ตู้ทดสอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้ำจากก๊อกน้ำและท่อพอลิเอทิลีนพร้อมอุปกรณ์
22 ก.พ. 2561ซ.65/2561 ระบบแยกชีวมวลสาหร่ายในระดับห้องปฏิบัติการ
22 ก.พ. 2561ซ.60/2561 เครื่องมือวิเคราะห์ในงานแร่ธาตุและโลหะหนัก Inductively Coupled Plasma Spectrometer Mass Spectrometer (ICP-MS)
21 ก.พ. 2561 สัญญา จ.19/2561 จ้างค่าก่อสร้างโรงงานผลิตบล็อกประสานชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2561ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสำหรับผู้บริหาร
13 ก.พ. 2561สัญญา 40/2561 ซื้อเครื่องจำลองสภาวะการเก็บรักษาและการขนส่งของผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์