เว็บไซต์ วว. เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันเก่า ระบบจะทำการเปลี่ยนไปยังเวอร์ชันปัจจุบัน ใน 10 วินาที (old version) หรือ [ คลิกที่นี่ ]

Warning: include(banner_slideTop/banner_slide.html) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\TISTR\index0.php on line 273

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'banner_slideTop/banner_slide.html' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\TISTR\index0.php on line 273  • ข่าวสาร วว.
  • ข่าวงานวิจัย
  • ข่าวจากสื่อมวลชน
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศวิจารณ์
  • ผล
  • อบรมสัมมนา
  • สมัครงาน
  • ผลการสอบ

more >>

more >>


ความรู้สู่ประชาชน more >>
จดหมายข่าว วว.
more >>
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
ปีที่ 33 ฉบับที่ 1  (online e-book)

ฉบับออนไลน์ปฐมฤกษ์ หลังจากที่ วว. ได้จัดพิมพ์ฉบับเล่มจำหน่าย มาเป็นเวลารวมทั้งสิ้น 32 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529-2560 และตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป วารสาร วว. เปิดให้อ่านฟรี แบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงให้เปิดกว้างมากขึ้น

เรื่องในฉบับ >>..