ประกาศรายชื่อผลการสอบผู้ควบคุมหม้อน้ำ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ได้รับมอบหมายจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ให้เป็นหน่วยงานที่จัดการสอบมาตรฐาน หลักสูตร ผู้ควบคุมหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ

วันที่สอบสนามสอบ
28 พฤศจิกายน 2561  ::  ณ นิคมฯ บางปู จ.สมุทรปราการ ซอย 11 ห้องประชุม ชั้น11 สอบซ่อม Retest
28 พฤศจิกายน 2561  ::  ณ นิคมฯ บางปู จ.สมุทรปราการ ซอย 11 ห้องประชุม ชั้น11
24 พฤศจิกายน 2561  ::  ณ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สอบซ่อม Retest
24 พฤศจิกายน 2561  ::  ณ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
24 พฤศจิกายน 2561  ::  ณ ศูนย์ฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี สอบซ่อม Re test
24 พฤศจิกายน 2561  ::  ณ ศูนย์ฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี
17 พฤศจิกายน 2561  ::  ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) สอบซ่อม (Re-test)
17 พฤศจิกายน 2561  ::  ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
10 พฤศจิกายน 2561  ::  ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ สอบซ่อม (Re test)
10 พฤศจิกายน 2561  ::  ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
03 พฤศจิกายน 2561  ::  ศูนย์ฝึกอบรม NPC – S&E มาบตาพุด จังหวัดระยอง สอบซ่อม (Retest)
03 พฤศจิกายน 2561  ::  ศูนย์ฝึกอบรม NPC – S&E มาบตาพุด จังหวัดระยอง
กำลังแสดงหน้าที่ 1/18 [หน้าถัดไป = 2]
1 3 5 7 9 11 13 15 17