ประกาศรายชื่อผลการสอบผู้ควบคุมหม้อน้ำ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ได้รับมอบหมายจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ให้เป็นหน่วยงานที่จัดการสอบมาตรฐาน หลักสูตร ผู้ควบคุมหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ

วันที่สอบสนามสอบ
06 กรกฎาคม 2562  ::  ณ ศูนย์ฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี
06 กรกฎาคม 2562  ::  ณ ศูนย์ฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี สอบซ่อม (Re test)
06 กรกฎาคม 2562  ::   ณ บริษัท สยามชัยอาหารสากล จำกัด จังหวัดระนอง
29 มิถุนายน 2562  ::   ณ ห้องอบรมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม จังหวัดระยอง
29 มิถุนายน 2562  ::   ณ ห้องอบรมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม จังหวัดระยอง สอบซ่อม (Re test)
29 มิถุนายน 2562  ::   ณ โรงแรมบีพี เชียงใหม่ ซิตี้ จังหวัดเชียงใหม่
29 มิถุนายน 2562  ::   ณ โรงแรมบีพี เชียงใหม่ ซิตี้ จังหวัดเชียงใหม่ สอบซ่อม (Re test)
29 มิถุนายน 2562  ::  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย
29 มิถุนายน 2562  ::  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย สอบซ่อม (Retest)
22 มิถุนายน 2562  ::   สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สอบซ่อม (Re test)
22 มิถุนายน 2562  ::   สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
22 มิถุนายน 2562  ::  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สอบซ่อม (Retest)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/24 [หน้าถัดไป = 2]
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23