ประกาศรายชื่อผลการสอบผู้ควบคุมหม้อน้ำ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ได้รับมอบหมายจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ให้เป็นหน่วยงานที่จัดการสอบมาตรฐาน หลักสูตร ผู้ควบคุมหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ

วันที่สอบสนามสอบ
14 กันยายน 2562  ::  สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14 กันยายน 2562  ::  สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สอบซ่อม (Retest)
07 กันยายน 2562  ::   โรงแรมโกล เด้นซิตี้ จังหวัดระยอง
07 กันยายน 2562  ::   โรงแรมโกล เด้นซิตี้ จังหวัดระยอง สอบซ่อม (RE test)
31 สิงหาคม 2562  ::  ณ ศูนย์อบรมปิ่นทองกรุ๊ป จังหวัดราชบุรี
31 สิงหาคม 2562  ::  ณ ศูนย์อบรมปิ่นทองกรุ๊ป จังหวัดราชบุรี
31 สิงหาคม 2562  ::  ณ ศูนย์อบรมปิ่นทองกรุ๊ป จังหวัดราชบุรี สอบซ่อม (Retest)
24 สิงหาคม 2562  ::  ณ โรงแรมริเวอร์เรสซิเดนซ์ จังหวัดสระบุรี
24 สิงหาคม 2562  ::  ณ โรงแรมไบรท์ตัน (บางนา) กรุงเทพมหานคร
24 สิงหาคม 2562  ::  ณ โรงแรมไบรท์ตัน (บางนา) กรุงเทพมหานคร สอบซ่อม (Retest)
17 สิงหาคม 2562  ::  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน กรุงเทพมหานคร
17 สิงหาคม 2562  ::  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน กรุงเทพมหานคร สอบซ่อม (Re test)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/26 [หน้าถัดไป = 2]
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25