ประกาศรายชื่อผลการสอบผู้ควบคุมหม้อน้ำ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ได้รับมอบหมายจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ให้เป็นหน่วยงานที่จัดการสอบมาตรฐาน หลักสูตร ผู้ควบคุมหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ

วันที่สอบสนามสอบ
09 มีนาคม 2562  ::  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สอบซ่อม (Re test)
09 มีนาคม 2562  ::  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
09 มีนาคม 2562  ::  ณ ศูนย์ฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี สอบซ่อม (Re test)
09 มีนาคม 2562  ::  ณ ศูนย์ฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี
02 มีนาคม 2562  ::  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เมืองทองธานี) สอบซ่อม (Re test)
02 มีนาคม 2562  ::  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เมืองทองธานี)
23 กุมภาพันธ์ 2562  ::  ณ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) สอบซ่อม (Re test)
23 กุมภาพันธ์ 2562  ::  ณ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
16 กุมภาพันธ์ 2562  ::  ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) สอบซ่อม (Re test)
16 กุมภาพันธ์ 2562  ::  ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
09 กุมภาพันธ์ 2562  ::  โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง สอบซ่อม (Retest)
09 กุมภาพันธ์ 2562  ::  โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง
กำลังแสดงหน้าที่ 1/20 [หน้าถัดไป = 2]
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19