ประกาศรายชื่อผลการสอบผู้ควบคุมหม้อน้ำ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ได้รับมอบหมายจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ให้เป็นหน่วยงานที่จัดการสอบมาตรฐาน หลักสูตร ผู้ควบคุมหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ

วันที่สอบสนามสอบ
21 มีนาคม 2563  ::  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม จังหวัดระยอง
29 กุมภาพันธ์ 2563  ::  ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กรุงเทพฯ
29 กุมภาพันธ์ 2563  ::  ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กรุงเทพฯ สอบซ่อม (Retest)
29 กุมภาพันธ์ 2563  ::  ณ นูดามัวร์ (แกรนด์จรูญรัตน์) จังหวัดสระบุรี
29 กุมภาพันธ์ 2563  ::  ณ ศูนย์ฝึกภาคปฏิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
29 กุมภาพันธ์ 2563  ::  ณ ศูนย์ฝึกภาคปฏิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน สอบซ่อม (Retest)
22 กุมภาพันธ์ 2563  ::  ณ ศูนย์ ททท บางแสน จ.ชลบุรี
22 กุมภาพันธ์ 2563  ::  ณ ศูนย์ ททท บางแสน จ.ชลบุรี สอบซ่อม (Retest)
08 กุมภาพันธ์ 2563  ::   ณ โรงแรมริเวอร์เรสซิเดนซ์ จังหวัดสระบุรี
08 กุมภาพันธ์ 2563  ::   ณ โรงแรมริเวอร์เรสซิเดนซ์ จังหวัดสระบุรี สอบซ่อม (Retest)
01 กุมภาพันธ์ 2563  ::  ณ โรงแรมคริสตัลเจต จังหวัดระยอง
01 กุมภาพันธ์ 2563  ::  ณ โรงแรมคริสตัลเจต จังหวัดระยอง สอบซ่อม (Re-test)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/30 [หน้าถัดไป = 2]
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29