ประกาศรายชื่อผลการสอบผู้ควบคุมหม้อน้ำ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ได้รับมอบหมายจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ให้เป็นหน่วยงานที่จัดการสอบมาตรฐาน หลักสูตร ผู้ควบคุมหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ

วันที่สอบสนามสอบ
11 พฤษภาคม 2562  ::  ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร สอบซ่อม (Re test)
11 พฤษภาคม 2562  ::  ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
27 เมษายน 2562  ::  ณ โรงแรมโคราชโฮเตล จังหวัดนครราชสีมา สอบซ่อม (Re-test)
27 เมษายน 2562  ::  ณ โรงแรมโคราชโฮเตล จังหวัดนครราชสีมา
27 เมษายน 2562  ::  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สอบซ่อม (Re-test)
27 เมษายน 2562  ::  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
24 เมษายน 2562  ::  ณ ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป กรุงเทพมหานคร สอบซ่อม (Re-test)
24 เมษายน 2562  ::  ณ ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป กรุงเทพมหานคร
30 มีนาคม 2562  ::  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
23 มีนาคม 2562  ::  ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กรุงเทพมหานคร (สอบซ่อม )
23 มีนาคม 2562  ::  ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กรุงเทพมหานคร
16 มีนาคม 2562  ::  ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช สอบซ่อม (Retest)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/21 [หน้าถัดไป = 2]
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21