ประกาศรายชื่อผลการสอบผู้ควบคุมหม้อน้ำ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ได้รับมอบหมายจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ให้เป็นหน่วยงานที่จัดการสอบมาตรฐาน หลักสูตร ผู้ควบคุมหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ

วันที่สอบสนามสอบ
21 ธันวาคม 2562  ::  ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม จ. ระยอง
21 ธันวาคม 2562  ::  ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม จ. ระยอง สอบซ่อม (Retest)
21 ธันวาคม 2562  ::  ณ ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป จ.ชลบุรี
21 ธันวาคม 2562  ::  ณ ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป จ.ชลบุรี สอบซ่อม (Retest)
18 ธันวาคม 2562  ::  ณ สถานตากอากาศ บางปู จ. สมุทรปราการ
18 ธันวาคม 2562  ::  ณ สถานตากอากาศ บางปู จ. สมุทรปราการ สอบซ่อม (Retest)
04 ธันวาคม 2562  ::  ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป กรุงเทพมหานคร
04 ธันวาคม 2562  ::  ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป กรุงเทพมหานคร สอบซ่อม (Re test)
30 พฤศจิกายน 2562  ::  ณ โรงแรมเอเชี่ยน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
30 พฤศจิกายน 2562  ::  ณ โรงแรมเอเชี่ยน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สอบซ่อม (Re test)
30 พฤศจิกายน 2562  ::  สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
30 พฤศจิกายน 2562  ::  สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สอบซ่อม (Re test)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/29 [หน้าถัดไป = 2]
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29