ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เพือปรับปรุงกระบวนการสกัดสารสมุนไทร จำนวน ๑ ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์เครือข่ายและข้อมูล (data center)

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาเชิงลึกฯในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียง จำนวน 1 งาน

ประกาศยกเลิกการจ้างตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองฯ

 ผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน

 สาระสำคัญในสัญญา