(บ. 11/2562 (ครั้่งที่ 2) ประกาศ ราคาซื้อเครื่องเตรียมอนุภาคสำหรับกักเก็บสารสำคัญจากสมุนไพร จำนวน 1 ชุด

  (บ. 180/2561 (ครั้งที่ 3) ประกาศ ราคาซื้อเครื่องสอบเทียบเครื่องมือวัดค่าความเป็นกรดด่างในอาหาร จำนวน 1 ชุด

  (บ. 138/2561(ครั้งที่2)) เครื่องฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้กระแสไฟฟ้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด