(บ. 64/2563) ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฎิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด