tistrname
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันที่รายละเอียดkey no.
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิเคราะห์ปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันที่ควบคุมสภาวะแบบอัตโนมัติ(บ.26/2561 ครั้งที่2)
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของเบต้ากลูแคน (บ.29/2561)
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเตรียมตัวอย่างพลาสติกที่บรรจุอาหารเพื่อใช้ในการทดสอบภาชนะสัมผัสอาหาร (บ.30/2561)
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเตรียมนาโนแคปซูลแบบพ่นฝอย (บ.16/2561)
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย (บ.16/2561)
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรับปรุงระบบสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงนวิจัย (คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค,เครื่องพิมพ์,สแกนเนอร์) บ1.2560
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดศึกษาสัณฐานวิทยาของเห็ดและพืชพร้อมอุปกรณ์ประมวลผล
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทดสอบความแข็งอเนกประสงค์ (บ.4/2560)
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดทดลองแบบจำลองระบบบำบัดไร้อากาศแบบเอสแอลบีอาร์ เอบีอาร์ และเอสแอลบีอาร์ยูเอเอสบีพร้อมอุปกรณ์ควบคุมและระบบตรวจสอบ (บ.6/2561)
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้ควบคุมสภาวะแวดล้อมพืช (บ.7/2561)
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับสภาวะห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ ([บ.9/2560 ครั้งที่2)
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะราคา ปั๊มน้ำอาคาร ขนาด 150 GPM พร้อมติดตั้ง
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิทางการแพทย์
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้ทดสอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้ำจากก๊อกน้ำและท่อพอลิเอทิลีนพร้อมอุปกรณืประกอบ (บ.51/2561 ครั้งที่2)
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โปรแกรมออกแบบและจัดแสดงภาพ 3 มิติบรรจุภัณฑ์ (บ.62/2560)
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทดสอบการต้านทานต่อโอโซน
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทดสอบการกระจายของสารเติมเต็มในนางคงรูปและยางคอมปาวด์
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องมือทดสอบความเป็นพิษต่อสาหร่าย ตามมาตรฐาน OECD 201 (บ.61/2561)
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์(Organic Elemental Analyzer) บ.15/2561 (ครั้งที่2)
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ (บ.82/2561)
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องประเมินริ้วรอยและความหยาบละเอียดของผิวหนัง
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึกเคลือบแสงอัลตราไวโอเลต พร้อมโปรแกรมตกแต่งภาพและระบบประมวลผล
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบแยกชีวมวลสาหร่ายในระดับห้องปฏิบัติการ
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาให้บริการรถโดยสารปรับอากาศรับ-ส่งพนักงานและลูกจ้าง (วันที่1 ธ.ค.2560 ถึง 30 ก.ย.2561) บ.37/2561
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้ทำความเย็น อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่่องอัดรีดอาหารชนิดสกรูคู่
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่่องกลั่นน้ำมันอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (บ.48/2561)
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้เสนอราคา ตู้เก็บรักษาเชื้อและสารพันธุกรรมจุลินทรีย์อุณหภูมิแช่แข็งยิ่งยวด (บ.28/2561)
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่่องวัดความเหนี่ยวนำไฟฟ้า ความจุไฟ้ฟ้า และความต้านทานไฟฟ้าที่ค่าความละเอียดสูง (Precision LCR Meter)
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทำปฏิกิริยาเพื่อวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในวัตถุดิบทางการเกษตร
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะราคา เครื่่องแยกสารด้วยความดันชนิดปานกลาง ความดันไม่น้อยกว่า 10 บาร์
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจและบันทึกข้อมูลสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่องอันโนมัติพร้อมอุปกรณ์ควบคุมระดับความเย็น
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจและบันทึกข้อมูลสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่่องอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ควบคุมระดับความเย็น(บ.5/2561)
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์สอบเทียบเครื่องอัดแรง (Compressive Force Transducers)
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องมือเปรียบเทียบแลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ (บ.79/2561)
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์เครื่่องกระตุกหัวใจ (บ.57/2561)
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิเคราะห์สภาพผิวหน้า (บ.10/2561 (ครั้งที่2)
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องขึ้นรูปฟิล์มพลาสติกด้วยการเป่า (บ.88/2561)
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเขย่าที่ควบคุมอุณหภูมิได้เพื่อใช้ในการทดสอบภาชนะสัมผัสอาหาร (บ.27/2561)
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช (บ.36/2561)
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทำแห้งตัวอย่างแบบเยือกแข็งสำรหับทดสอบอาหารปลอมปน (บ.44/2561)
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการเฉพาะทางพร้อมระบบฆ่าเชื้อ (บ.23/2561)
25 ม.ค. 2561ประกาศผลการเสนอราคา บ.3/2561
20 พ.ย. 2557ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพ
20 พ.ย. 2557ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพ
20 ม.ค. 2555ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ พด.ป.28/2554 (ครั้งที่ 2)
28 เม.ย. 2554ประกาศขายทอดตลาด
เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
ดูข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic