tistrname
สาระสำคัญในสัญญา
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

สาระสำคัญในสัญญา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันที่รายละเอียดkey no.
20 มิ.ย. 2567ข้อตกลงเลขที่ 1123/2567 งานซื้อตู้เพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 53 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง จ.33/2567
19 มิ.ย. 2567เครื่องทดสอบความคงทนต่อแรงกดของถุงพลาสติกสานขนาดใหญ่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด สัญญาเลขที่ ซ.10/2567 บ.11/2567
18 มิ.ย. 2567งานซื้อ ชุดเทคโนโลยีถังปฏิกิริยาหมักไร้อากาศสองขั้นตอนแบบแห้งแนวนอนขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 ชุด จ.34/2567
18 มิ.ย. 2567ซื้อเครื่องวิเคราะห์การปลอมปนของอาหารด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ บ.15/2567
18 มิ.ย. 2567กล้องจุลทรรศน์ระดับสูงพร้อมแท่นวางตัวอย่างแบบอัตโนมัติและชุดถ่ายภาพประมวลผล ซ.17/2567
18 มิ.ย. 2567ซื้อเครื่องเตรียมและขึ้นรูปเยื่อตามมาตรฐาน ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บ.17/2567
18 มิ.ย. 2567ซื้อชุดอุปกรณืวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของอาหาร 1 ชุด บ.38/2567
18 มิ.ย. 2567เครืองทดสอบความต้านแรงฉีกขาดของวัสดุแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บ.19/2567
18 มิ.ย. 2567ซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณน้ำ (Coulometric Karl Fischer Titration) จำนวน ๑ ชุด จ.32/2567
18 มิ.ย. 2567ซื้อชุดตรวจวัดสำหรับประเมินความเจ็บปวดในสัตว์ทดลอง จำนวน ๑ ชุด บ.5/2567
18 มิ.ย. 2567ซื้อเครื่องอัดแยกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.43/2567
18 มิ.ย. 2567จ้างจัดนิทรรศการงาน OTOP Midyear 2024 จำนวน ๑ ค.10/2567
17 มิ.ย. 2567ข้อตกลงเลขที่ 1202/2567 ซื้อเครื่องเชื่อมพลาสติกระบบความถี่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.49/2567
14 มิ.ย. 2567สัญญา ซ.23/2567 ชุดผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มชนิดเหลว ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซ.23/2567
13 มิ.ย. 2567สัญญา ซ.9/2567 งานซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรม Anitivirus ซอฟต์แวร์ network Monitoring จำนวน 1 ระบบ ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความมั่งคงปลอดภัย จำนวน 1 ระบบ ซ.9/2567
10 มิ.ย. 2567ข้อตกลงเลขที่ 1184/2567 จ้างจัดนิทรรศการงาน ProPak Asia 2024 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.56/2567
4 มิ.ย. 2567ข้อตกลงเลขที่ 1122/2567 จ้างสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน Standard Glass Ring จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.49/2567
31 พ.ค. 2567ข้อตกลเลขที่ 1105/2567 ตัววัดแรงพร้อมเครื่องมือแสดงผลแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.30/2567
31 พ.ค. 2567ข้อตกลเลขที่ 1104/2567 เครื่องทดสอบความแข็งบาร์คอล (Barcol Hardness) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.31/2567
31 พ.ค. 2567สัญญาซื้อขายเลขที่ ซ.24/2567 ระบบการคัดแยกสารออกฤทธิ์จากจุลินทรีย์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.35/2567
31 พ.ค. 2567สัญญาซื้อขายเลขที่ ซ.20/2567 ชุดประเมินประสิทธิภาพทางชีวภาพการของผลิตภัณฑ์เวชสำอางสมุนไพรต่อแสงยูวี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.36/2567
31 พ.ค. 2567สัญญาซื้อขายเลขที่ ซ.15/2567 เครื่องเตรียมสารสกัดจากสมุนไพร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.16/2567
29 พ.ค. 2567ข้อตกลเลขที่ 1088/2567 จ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้งอาคารโรงงานนำทาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.42/2567
28 พ.ค. 2567สัญญาซื้อขายเลขที่ ซ.18/2567 ชุดผลิตสารชีวภาพความเข้มข้นสูงจากจุลินทรีย์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.6/2567
23 พ.ค. 2567สัญญาซื้อขายเลขที่ ซ.12/2567 เครื่องทดสอบความต้านทานต่อแรงดันทะลุ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.7/2567
20 พ.ค. 2567สัญญาซื้อขายเลขที่ ซ.11/2567 เครื่องวิเคราะห์ปรอทอัตโนมัติ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.8/2567
16 พ.ค. 2567จ้างปรับปรุงทำกันสาดบริเวณทางเข้าด้านหน้าอาคาร 60 ปี วว.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs จ.36/2567
14 พ.ค. 2567ซื้อเครื่องวัดความเข้มสี (Spectrophotometer) จำนวน ๑ เครือง ซ.7/2567
14 พ.ค. 2567จ้างจัดทำเสื้อเอกลักษ์สำหรับพนักงานและลูกจ้าง วว. จำนวน ๑ งาน จ.38/2567
3 พ.ค. 2567สิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Antivirus ซอฟต์แวร์ network Monitoring จำนวน ๑ ระบบ ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย จำนวน ๑ ระบบ ซ.9/2567
3 พ.ค. 2567ข้อตกลเลขที่ 978/2567 จ้างทำห้องนิทรรศการห้องที่ 2 (ชั้นล่าง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.29/2567
3 พ.ค. 2567ข้อตกลงเลขที่ 961/2567 จ้างทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารสกัดใบบัวบกเพื่อชะลอวัยในอาสาสมัคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.20/2567
23 เม.ย. 2567จ้างจัดนิทรรศการงาน TOR Premium Product จำนวน ๑ งาน จ.15/2567
17 เม.ย. 2567ข้อตกลงเลขที่ 838/2567 งานจ้างทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิผลยับยั้งเชื้อราก่อโรคกลากของผลิตภัณฑ์แชมพูที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากมะนาวในแมวที่เป็นโรคกลาก จำนวน 1 งาน จ.12/2567
17 เม.ย. 2567ข้อตกลงเลขที่ 859/2567 ราคา งานจ้าง จัดประกวด/คัดเลือกแผนธุรกิจ (Pitching) ในรูปแบบ Online จำนวน 1 งาน จ.23/2567
17 เม.ย. 2567ข้อตกลงเลขที่ 793/2567 จ้างทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารสกัดดอกคำฝอยเพื่อต้านการหลุดร่วงและกระตุ้นการงอกของเส้นผมในอาสาสมัคร ค./2567
13 มี.ค. 2567ซ่อมเครื่อง Microwave Assisted sample preparation ยี่ห้อ TOPWAVE จำนวน ๑ งาน จ.17/2567
8 มี.ค. 2567ข้อตกลงเลขที่ 739/2567 งานจ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบมาตรฐาน เครื่องวัดพื้นที่ผิวและขนาดรูพรุน จำนวน 1 งาน จ.18/2567
6 มี.ค. 2567สัญญาซื้อขายเลขที่ ซ.5/2567 เครื่อง Environmental Gas Monitor Infrared Gas Analyzer จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.2/2567
4 มี.ค. 2567จ้างสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน Standard Weight Set Class E1 679/2567
1 มี.ค. 2567จ้างการจัดงานจับคู่ธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 1 งาน จ.14/2567
28 ก.พ. 2567ข้อตกลงเลขที่ 645/2567 จ้างศึกษาผลการบริโภคนมมะม่วงหิมพานต์ต่อกระบวนการทางพุทธิปัญญาของอาสาสมัครก่อนและสูงวัยสุขภาพดี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.13/2567
30 ม.ค. 2567สัญญาจ้างออกแบบ เลขที่ จ.12/2567 จ้างออกแบบสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เซลล์บำบัดชนิด UC-MSCs เพื่อยื่นขออนุมัติปรับปรุงสถานที่ ณ อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs บริเวณชั้น 4 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จำนวน 1 งาน ค.2/2567
24 ม.ค. 2567จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ จ.2/2567
17 ม.ค. 2567งานจ้างทดสอบเพื่อประเมินผลที่เกิดเฉพาะที่หลังการฝังวัสดุเสริมโครงสร้างฟัน (Bone filler) ในกระต่าย เฟสที่ 2 จำนวน 1 งาน พาะเจาะจง จ.9/2567
11 ม.ค. 2567สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์เลขที่ ช.1/2567 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 40 เครื่อง บ.37/2566
9 ม.ค. 2567ข้อตกลงเลขที่ 433/2567 เช่าบริการระบบ Cloud Computing จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.6/2567
25 ธ.ค. 2566สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัยเลขที่ จ.9/2567 จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย (วว.เทคโนธานี วว.บางเขน ศทม.บางปู และสถานีวิจัยลำตะคอง) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 จ.75/2566
21 ธ.ค. 2566จ้างจัดนิทรรศการงาน OTOP City 2023 จำนวน ๑ งาน จ.11/2566
19 ธ.ค. 2566ข้อตกลงเลขที่ 397/2567 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสมุดบันทึก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.3/2567
เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
ดูข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic