กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
งานจ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบมาตรฐาน เครื่องวัดพื้นที่ผิวและขนาดรูพรุน จำนวน 1 งาน จ.18/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ บ.แอนตัน พาร์ (ประเทศไทย) จัด เป็นเงินทั้งสิ้น 188,320.00 บาท (หนึ่งแสนแป