กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัยเลขที่ จ.9/2567 จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย (วว.เทคโนธานี วว.บางเขน ศทม.บางปู และสถานีวิจัยลำตะคอง) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567