กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
สัญญาซื้อขายเลขที่ ซ.3/2567 อุปกรณ์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพความมั่นคงและปลอดภัยให้กับระบบของ วว. จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)