กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
ข้อตกลงเลขที่ 248/2567 จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาและทดสอบน้ำหนักเครน 4 เครื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง